Logo

Gezocht: externe vertrouwenspersoon die de gebarentaal machtig is

Gezocht: externe vertrouwenspersoon die de gebarentaal machtig is

26 juli 2021

Koninklijke Auris Groep is op zoek naar een externe vertrouwenspersoon die de gebarentaal machtig is.

Auris is een expertise organisatie op het gebied van spraak, taal en gehoor. Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taak. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is. En voor elke leeftijd. Dit doen zij verspreidt over verschillende locaties in noordwest – west – midden en zuid Nederland.

In totaal werken er 1800 professionals bij Auris. Waaronder ook een aantal dove en slechthorende collega’s, met name in regio West. Juist omdat zij de belangen van deze doelgroep behartigen, wil Auris hierin ook als werkgever hun medewerkers goed faciliteren. En daarmee zorgen dat ook deze collega’s toegang hebben tot de juiste begeleiding indien nodig.

Omdat Auris binnen hun huidige providers geen externe vertrouwenspersoon hebben die de gebarentaal machtig zijn, doen ze nu een oproep via LVV. Mocht u zich herkennen in bovenstaande profiel en interesse hebben, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Janine van Loon, HR-specialist casemanagement via het emailadres j.vanloon@auris.nl.

Auris komt graag met u in contact!

Gebarentaal.jpg.webp