Logo

Zo vaak krijgen lhbti'ers in Nederland nog te maken met discriminatie

Zo vaak krijgen lhbti'ers in Nederland nog te maken met discriminatie

9 augustus 2021

Tijdens Pride Week vieren lhbti'ers hun vrijheid, maar wordt ook stilgestaan bij wat nog niet goed gaat. Hoe vaak krijgen lhbti'ers in ons land nog te maken met discriminatie?

Het aantal meldingen en aangiften wegens lhbti-discriminatie bij de politie en antidiscriminatiebureaus steeg vorig jaar met 13 procent tot 2.336. Dat bleek afgelopen juni uit het rapport Discriminatiecijfers in 2020. Seksuele gerichtheid (32 procent) is na herkomst (43 procent) de aanleiding waarover de politie de meeste meldingen en aangiften ontving.

Bij de discriminatie-incidenten, die in meerderheid gericht zijn tegen mannen, wordt veel gescholden met woorden als 'homo' of 'flikker', is te lezen in het rapport. De politie krijgt daarbij meldingen binnen van mannen die hand in hand lopen met hun partner en geconfronteerd worden met beledigingen, bedreigingen of geweld door onbekenden. Ook zijn er meldingen van homoseksuele mannen, alleen of samenwonend, die door buren langere tijd worden gepest, uitgescholden of bedreigd. Hoeveel meldingen daar precies over werden gedaan, is niet bekend.

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) presenteerde afgelopen jaar de uitkomsten van een onderzoek onder bijna 140.000 lhbti'ers in de Europese Unie. Daaruit blijkt dat er weinig vooruitgang is geboekt in de afgelopen zeven jaar. Lhbti'ers zijn over het algemeen opener over hun seksualiteit, maar discriminatie komt nog veel voor. 11 procent van de Nederlandse ondervraagden had in de vijf jaar voor het onderzoek naar eigen zeggen te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld vanwege genderidentiteit of seksuele gerichtheid.

Ook in onderwijs negatieve trend

Ook in het onderwijs is een negatieve trend te zien. Vorig jaar bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat het percentage lhbti'ers dat discriminerende incidenten ervaart in vijf jaar tijd (2013-2018) is verdubbeld, van 13 naar 25 procent.

Een duidelijke verklaring voor de toename van discriminatiemeldingen is er volgens het SCP niet. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat er meer meldingen worden gedaan. Volgens lhbti-belangenorganisatie COC Nederland komt het mogelijk doordat lhbti-jongeren eerder uit de kast komen en assertiever worden. "Hoe dan ook: geweld tegen lhbti-gemeenschap is heel substantieel", reageerde COC-woordvoerder Philip Tijsma op het rapport.

Op de werkvloer is het voor lhbti'ers ook nog steeds lastiger dan voor hun heteroseksuele collega's. Uit het eerder genoemde onderzoek van het SCP blijkt dat een kwart van de lhbti's nog te maken heeft met discriminatie op het werk en dat zo'n 20 procent last heeft van ongewenst gedrag, zoals pesten of intimidatie.

Wat doet de politiek?

Tien politieke partijen hebben dit jaar beloofd zich in te zetten voor betere lhbti-emancipatie. Daartoe tekenden de partijen het Regenboog Stembusakkoord (pdf) van COC Nederland.

In het akkoord hebben de lijsttrekkers van de partijen afgesproken concrete maatregelen te nemen tegen discriminerend geweld en voor lhbti-acceptatie op school. Om discriminerend geweld aan te pakken, komen er volgens het akkoord hogere wettelijke straffen op te staan en worden er discriminatierechercheurs aangesteld.

Ook moet er meer tijd en geld komen voor Roze in Blauw-politieteams. Deze teams staan klaar voor mensen die discriminatie of mishandeling door hun seksuele oriëntatie willen melden. Tot nu toe zijn dit allemaal slechts plannen, uiteindelijk is het aan de (nieuwe) regering om die te realiseren.

Bron: Nu.nl, d.d. 06-08-2021

lhbti discriminatie.jpg.webp