Logo

Pilot juridische ondersteuning voor klokkenluiders

Pilot juridische ondersteuning voor klokkenluiders

11 augustus 2021

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) wil dat klokkenluiders beter beschermd worden en wil daarom ‘starten met een pilot voor de juridische ondersteuning'. Op deze manier wil ze de pilot invullen die ze al eerder aankondigde. Als een potentiële klokkenluider een beroep kan doen op ondersteuning zal hij volgens de minister sneller melding doen.

Inderaad wenselijk

‘Met deze pilot beoog ik tevens het beoogde doel van de motie Van Raak en Van der Molen te realiseren, die immers eveneens strekt tot een pilot waarmee klokkenluiders extra ondersteund worden.’ Eind vorig jaar schreef Ollongren al, na een verkenning naar de mogelijkheden, dat nadere ondersteuning voor klokkenluiders inderdaad wenselijk zou zijn.

Toch conflicten

Ollongren verwacht dat na de implementatie van de EU-richtlijn klokkenluiders meer bescherming zullen genieten en dat werkgevers de benadeling van een melder meer willen voorkomen. ‘Daarbij geldt dat werkgevers ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de benadeling veroorzaakte schade. Dit neemt niet weg dat er toch conflicten kunnen ontstaan tussen de (potentiële) melder en werkgever.’

Collectief vagnet

De ondersteuning moet een collectief vangnet zijn waar zowel de melder als werkgever belang bij hebben. Werkgevers zijn in eerste instanie aan zet om conflicten te voorkomen, maar lukt dat niet dan moet een melder een beroep kunnen doen op ondersteuning. ‘Mij staat daarbij een systeem voor ogen dat voorkomt dat melder en werkgever tegenover elkaar komen te staan en zich ingraven.’

Website

‘Ofschoon de huidige klokkenluiderswetgeving in Nederland deels model heeft gestaan voor de EU-klokkenluidersrichtlijn, is de verwachting dat deze wetswijziging een stevige impuls zal opleveren voor werkgevers om zorg te dragen voor een open organisatiecultuur.’ De minister heeft ook de website wetbeschermingklokkenluiders.nl laten opzetten.

Bron: Binnenlands Bestuur, d.d. 09-08-2021

  
klokkenluider.jpg.webp