Logo

Ongewenst gedrag tussen collega’s gaat ook online door. Wat kun je doen?

Ongewenst gedrag tussen collega’s gaat ook online door. Wat kun je doen?

2 september 2021

Jannie Benedictus is jurist en financieel journalist. Ze schrijft wekelijks over ontwikkelingen die voor ondernemers, bedrijven en werknemers in deze regio van belang kunnen zijn. Deze aflevering gaat over ongewenst gedrag.

Veel bedrijven stappen over naar hybride werken: deels thuis en deels op kantoor. Een interessant aspect daarin is de sociale veiligheid op de werkvloer. Hoe houd je als bedrijf de boel bij elkaar? De sfeer prettig, de omgangsvormen correct, de werkcultuur open en veilig?

Al eerder is gebleken dat ongewenst gedrag tussen collega’s onveranderd doorging tijdens het thuiswerken. Denk aan seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie. Zaken waar mensen ziek van kunnen worden. Door kunnen uitvallen.

Vertrouwenspersoon

Zo rinkelde de telefoon van Gerard Dijkstra uit Apeldoorn de afgelopen anderhalf jaar net zo vaak als altijd. Met zijn Buro Konfidi is hij extern vertrouwenspersoon voor meer dan honderd bedrijven en instellingen. Hij doet het werk al zeventien jaar. Veel bedrijven hebben niet zelf een interne vertrouwenspersoon, maar beleggen dit belangrijke werk extern. Het hebben van een vertrouwenspersoon is overigens (nog) niet wettelijk verplicht, al ligt er wel een wetsvoorstel in die richting.

Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werkomgeving. Met het instellen van een vertrouwenspersoon geef je daar invulling aan: je biedt medewerkers een veilige plek om zich uit te spreken over wat er speelt. Want dat is nog niet zo makkelijk weet ook Dijkstra. ,,Je wilt niet de collega zijn die zeurt of nergens tegen kan. Maar het is belangrijk om te beseffen dat jij als ontvanger bepaalt of je gedrag onwenselijk vindt. Ook al bedoelde de ander een grapje te maken, als jij er last van hebt, was het dus geen leuk grapje.”

In thuiswerktijd vindt het ongewenste gedrag veelal online plaats. ,,Sommige mensen durven verder te gaan dan op de fysieke werkplek waar de leidinggevende zichtbaar is”, zegt Dijkstra. ,,Denk aan plaatjes of filmpjes met een bepaalde lading. Of een collega die steeds de sjaak is in een Whatsapp-groep. Wat ook veel gebeurt: buitensluiten. Een collega die helemaal geen weet heeft van de Whatsapp-groep en allerlei dingen mist.”

Wat Dijkstra doet, is in de eerste plaats luisteren. Tips geven. ,,Vaak durft de werknemer het vervelende gedrag niet aan te kaarten. Soms is alleen dat al genoeg om het te laten stoppen. We bepalen dan samen hoe hij of zij dat kan aanpakken.” Maar soms zijn ook vervolgstappen nodig en helpt de vertrouwenspersoon de werknemer om het probleem bespreekbaar te maken binnen de organisatie.

Trainen

Dijkstra raadt organisaties aan om ook in tijden van hybride werken momenten in te lassen om samen op kantoor te zijn als team. En hij adviseert om leidinggevenden goed te trainen op dit onderwerp. ,,Een gedragscode alleen is niet genoeg. Het goede voorbeeld geven, is bijvoorbeeld van groot belang. Bepaald gedrag of taalgebruik van de top wordt heel gemakkelijk gekopieerd. Vergis je niet.”

Bovendien moeten managers signalen kunnen herkennen. Trekt iemand zich terug? Is iemand minder vrolijk? Veel ziek? Die signalen zijn makkelijker op te pikken in een fysieke omgeving. In tijden van thuiswerken vraagt het meer van leidinggevenden om af te tasten of teamleden goed in hun vel zitten. Dijkstra: ,,Nu komt het erop aan of je écht verbinding kunt maken.”

Bron: De Stentor, d.d. 27-08-2021

intimidatie kantoor.jpg.webp