Logo

LVV in gesprek met Nederland Sport

LVV in gesprek met Nederland Sport

26 oktober 2021

Als bestuurslid met Sport in mijn portefeuille neem ik jullie graag even mee in een (naar mijn mening) mooie ontwikkeling.

Deze zomer is de LVV benadert door de manager van de serviceorganisatie Nederland Sport. Nederland Sport is namelijk voor een aantal sportbonden op zoek naar vertrouwenspersonen voor haar medewerkers. Aangezien de LVV veel gecertificeerde leden heeft lijkt de vraag heel legitiem. Een kennismaking volgde en wellicht kan een verdere samenwerking tot nog meer opties en ontwikkelmogelijkheden leiden.

Over Nederland Sport

Nederland Sport biedt Diensten aan om Sportbonden te ontzorgen. Nederland Sport is in 2018 ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van kleine bonden en wordt bestuurd door bestuursleden en directeuren van de Sportbonden. Nederland Sport ontwikkelt haar Diensten met middelen die via NOC*NSF door VWS ter beschikking zijn gesteld.

Samen bouwen aan VP- en VCP-diensten

Het beoogde doel van de samenwerking tussen Nederland Sport en de LVV is het samen bouwen aan VP- en VCP-diensten voor sportorganisaties. Binnen de georganiseerde sport in Nederland is regelmatig behoefte aan een VP voor de medewerkers van een sportorganisatie. Daarnaast is er behoefte aan een  VCP (vertrouwenscontactpersoon) voor de clubs en leden van een sportorganisatie indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Door een samenwerking tussen de LVV en Nederland Sport kan er verder gewerkt worden aan een nog veiliger sportklimaat.

Dit levert het u als individueel LVV-lid op

Vacatures die beschikbaar zijn en komen bij de verschillende sportbonden worden aangeboden aan leden van de LVV. Daarnaast komt er in het eerste kwartaal van 2022 een functieprofiel van de VCP en dan wordt ook duidelijk welke extra kennis de LVV gecertificeerde vertrouwenspersoon via een BNS kan behalen om ook de functie van vertrouwenscontactpersoon invulling te kunnen geven. Denk hierbij aan kennis van o.a. het tuchtrecht in de sport, regelgeving rondom doping en matchfixing.

Denkt u  mee?

Na de eerste kennismaking zijn we aan het onderzoeken hoe we invulling kunnen geven aan de samenwerking met Nederland Sport en welke rol u daar als lid in zou kunnen vervullen. Mocht u hierover ideeën met het bestuur willen delen dan horen wij die graag van u via info@lvvv.nl

Gerda Arends
LVV-bestuurslid zorg, sport en onderwijs

  
badminton-1428046_1920.jpg.webp