Logo

Gevaccineerd of niet gevaccineerd

Gevaccineerd of niet gevaccineerd

22 november 2021

Het is een delicaat onderwerp maar het komt steeds vaker voor: pesten en buitensluiten op de werkvloer vanwege de tweedeling gevaccineerd of niet gevaccineerd.

Onlangs was het online congres van de LVV voor vertrouwenspersonen en daar kwam het ook al ter sprake. Het toenemend aantal meldingen van mensen die op de werkvloer te maken krijgen met pesten, ruzies, discussies, buitengesloten worden en/of geïntimideerd worden door collega’s en/of leidinggevenden, omdat zij niet willen zeggen of zij wel of niet gevaccineerd zijn of dit juist wel doen en er vervolgens op aangekeken worden.

De laatste maanden merk ik zelf, maar dus ook andere vertrouwenspersonen, dat deze issues steeds vaker voorkomen. En de vraag is dus ook: hoort dit thuis bij een vertrouwenspersoon? En dan denk ik dat dit antwoord tweeledig is. Gaat het om een opgesteld corona preventie beleid vanuit de werkgever die zijn of haar werknemers bepaalde verplichtingen oplegt. Dan zou ik zeggen dat het hier gaat om arbeidsvoorwaarden en regels op gebied van preventie en het veilig houden van de werkvloer en dat hoort dan niet direct thuis bij de vertrouwenspersoon. Maar gaat hier het om een leidinggevende of collega’s onder elkaar die andere collega’s, waarvan zij vermoeden dat zij niet zijn gevaccineerd, buitensluiten of pesten dan zou ik zeker zeggen: ja dit valt onder het domein van de vertrouwenspersoon.

De lijn is echter wel dun. Allereerst zou ik beginnen bij 'wat is het beleid bij een bedrijf als het gaat om corona, preventie en hoe gaan wij daar met elkaar mee om'. En als er dan een pest cultuur blijkt te zijn in een bedrijf  richting ongevaccineerden, of juist andersom richting gevaccineerde mensen, die een medische aandoening hebben waardoor men toch extra voorzichtig is om corona op te lopen (want ook bij die extra voorzichtige werknemer zie je dat zij soms worden buitengesloten of raar aan worden gekeken waardoor deze werknemer hieronder gaat lijden), dan is het goed om als vertrouwenspersoon dit te signaleren en het gesprek aan te gaan binnen het bedrijf bij bijvoorbeeld een HR afdeling of een directie. Uiteraard doe je dit nooit zonder overleg met de melder.

Corona kan mensen al ziek genoeg maken dus laten we proberen om het bespreekbaar te maken zodat er geen werknemers uitvallen omdat zij het gevoel hebben er niet meer bij te horen en worden gepest op hun werk om hun keuze, of dat nou wel of niet vaccineren is. Wees een beetje lief voor elkaar en stop met pesten!!

 Zit jij in een dergelijke situatie neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf waar jij werkt. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze blog, neem dan contact met mij op. 

Sandra de Callafon vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

info@sandradecallafonmediation.nl

Gevaccineerd of niet gevaccineerd.png.webp