Logo

Voorkom dat jij je als directeur kapot moet schamen! (gesponsorde bijdrage)

Voorkom dat jij je als directeur kapot moet schamen! (gesponsorde bijdrage)

11 februari 2022

Beste Marc Overmars, (kamerlid Gijs van Dijk en allen die nog volgen.)

Ik bood John de Mol en alle directeuren van Nederland naar aanleiding de Voice onze e-

Beste Marc Overmars, (kamerlid Gijs van Dijk en allen die nog volgen.)

Ik bood John de Mol en alle directeuren van Nederland naar aanleiding de Voice onze e-learning ‘Leiderschap Omgangsvormen’ aan.

Ik betreur dat dit aanbod voor jou te laat komt. Het spijt me nog meer voor de velen die jouw gedrag als grensoverschrijdend hebben ervaren. Marc, goed om te horen dat je je nu kapot schaamt.

Een persoonsgebonden grens kan lastig en diffuus zijn

Ik realiseer me dat de grens tussen gewenst en ongewenst gedrag persoonsgebonden is en daardoor lastig en diffuus kan zijn. Dat grijze gebied vraagt van jou en van ieder van ons dat we onze voelsprieten doorlopend uit hebben staan voor de grenzen van de ander, dat we ons gedrag afstemmen op de ander en dat we de veiligheid bieden om ervaren grensoverschrijdingen bespreekbaar te maken. Aan het subjectieve karakter van de grens is immers inherent verbonden dat je soms ook met goede bedoelingen de plank misslaat. Dat vraagt van een leidinggevende dat je een veilige aanspreekcultuur creëert. Draag actief uit dat medewerkers je hierop mogen aanspreken en realiseer je dat dat voor hen verre van gemakkelijk is en al helemaal als de machtsfactor een rol speelt.

Hoe meer macht, hoe meer je je kunt permitteren wordt er vaak gedacht. Het tegendeel is waar. Hoe meer macht je hebt hoe belangrijker het is dat je reflecteert op je eigen gedrag: ‘Kan dit eigenlijk wel?’ ‘Hoe wordt mijn gedrag ervaren?’ Organiseer een feedbackcultuur. Werk aan je moreel besef.

je mag op me schieten 2

Niet alles is grijs gebied

Dat digitaal potloodventen echt niet kan - en al helemaal niet door mannen in een machtspositie - daarvan zou je mogen veronderstellen dat het aan niemand uitgelegd hoeft te worden. Helaas leert de praktijk anders. Mannen versturen veel en vaak ‘uit het niets’ ongevraagd foto’s van hun geslachtdeel aan collega’s.

Veel mensen in de top realiseren zich niet wat er allemaal speelt op de werkvloer Hopelijk kunnen we met gezamenlijke inzet in jouw organisatie ongewenste omgangsvormen voorkomen dan wel beperken. De schade die wordt aangericht is onverteerbaar groot. Onderzoek toont terugkerend aan dat de productiviteit van werknemers verbetert als ze in een gezonde en veilige omgeving werken.

Met dat doel voor ogen schreef ik:
Tien tips voor in de praktijk: hoe realiseer je als management een veilige werkplek
Ik heb dit geschreven als praktisch handvat voor directeuren en leidinggevenden omdat ik het onbegrijpelijk en onverdraaglijk vind dat zoveel directeuren en leidinggevenden na al die jaren het beleid ongewenste omgangsvormen en hun taken en hoofdverantwoordelijkheid op dit terrein nog altijd niet hebben begrepen.

E-learning gratis ter beschikking voor directeuren

Wij stellen onze e-learning tijdelijk gratis ter beschikking voor directeuren, bestuurders en beslissers binnen organisaties, met daarbij de volgende doelen:

  • In korte tijd (maximaal 1,5 uur) krijgen directeuren een mooie toerusting op de essenties van het beleid ongewenste omgangsvormen en de daaruit voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden.
  • Het ondersteunt hen in het realiseren van een veilige werkplek en het voorkomen en/of beperken van ongewenste omgangsvormen. We reiken ook de Tien tips voor in de praktijk aan.
  • Daarnaast kunnen zij zelf beoordelen of de e-learning wel of niet een goed instrument is in de eigen organisatie om het beleid te implementeren en leidinggevenden en medewerkers op dit terrein toe te rusten om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Beste directeur,
Investeer in het realiseren van een veilig werkklimaat!
Werk proactief aan preventie. Reageer niet alleen op incidenten.
Bescherm en ondersteun de melders en richt je niet bovenal op de financiële en juridische bescherming van de organisatie. Morele missers keren vaak als een boemerang terug.
Voorkom dat jij je als directeur ‘kapot moet schamen’!

Hartelijke groet,
Marcel van Oss

Directeur/ trainer
VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON
www.opleidingvertrouwenspersoon.nl

Stuur eventuele reactie naar Marcel van Oss: info@trainingvanoss.nl