Logo

Infoblad Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Infoblad Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

21 februari 2022

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om pesten, om discriminatie, maar ook om seksuele intimidatie. Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om pesten, om discriminatie, maar ook om seksuele intimidatie. Op de werkvloer moet glashelder zijn wat gepast gedrag is, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als die worden overschreden. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen met dit infoblad werkgevers handvatten bieden over herkennen van seksuele intimidatie, de wettelijke regels en welke maatregelen bijdragen aan een veilige omgeving, zoals het instellen van een vertrouwenspersoon. Seksuele intimidatie is een serieus probleem met ernstige gevolgen voor betrokkenen. In de eerste plaats het slachtoffer zelf. Maar ook voor de directe werkomgeving en de rest van de organisatie.

Het infoblad gaat in op de volgende onderdelen:

Waarom een beleid opstellen tegen seksuele intimidatie?
Hoe herken je seksuele intimidatie?
Wat zegt de wet over seksuele intimidatie
Wat kan de werkgever doen?
Wat kan een slachtoffer doen?
Wat kunnen andere werknemers doen?
Hoe ziet een klachtenprocedure eruit?
Wat doet een vertrouwenspersoon?
Wat doet een klachtencommissie?
Wat is de rol van de ondernemingsraad?
Zijn er nog handige tools, instrumenten en organisaties?

 

Bron: VNO-NCW, d.d. 07-02-2022

www.lvvv (1).nl_