Logo

Mariëtte Hamer start vandaag als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Mariëtte Hamer start vandaag als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

5 april 2022

Onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is vandaag gestart. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet bewustwording en een cultuurverandering creëren, want intimidatie en misbruik zijn niet acceptabel.

Opdracht regeringscommissaris

De regeringscommissaris heeft de opdracht het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren over maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Tevens zal zij als herkenbaar boegbeeld én aanjager optreden voor de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Zij zal daarover een langjarig maatschappelijk debat organiseren.

Onder regie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wordt een Nationaal Actieplan opgesteld voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hamer zal hierover gevraagd en ongevraagd advies geven. Zij hoopt goed samen te werken met alle betrokken ministers en departementen, waaronder ook Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV). Zij zal ook graag samenwerken met mensen die ervaring hebben met grensoverschrijdend gedrag en de vele organisaties werkzaam op dit terrein. Zij zal de komende weken starten met gesprekken met deze organisaties en betrokkenen om zich nog meer in het onderwerp te verdiepen.

Bureau regeringscommissaris

Hamer is benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissaris wordt ondersteund door een bureau, dat wordt gefaciliteerd door het ministerie van OCW. Zij zal regelmatig rapporteren aan de ministers van OCW en SZW.

Het kantoor van de regeringscommissaris zal plaats hebben in de Hoftoren in Den Haag. Voor vragen kunt u contact opnemen via het mailadres: contact@rcgog.nl.

Bron: Rijksoverheid, 5 april 2022

Mariette Hamer.jpg.webp