Logo

Jaarverslag 2021 Huis voor Klokkenluiders

Jaarverslag 2021 Huis voor Klokkenluiders

14 april 2022

Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving waren de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. 


Het Huis voor Klokkenluiders bestond in 2021 vijf jaar. In de afgelopen vijf jaren groeide het Huis uit tot een herkenbare organisatie die melders van misstanden bijstaat met advies en waar nodig diepgaand onderzoek doet. Voorkomen dat melders van misstanden op de werkvloer worden benadeeld en actief inzetten op betere wetgeving waren de meest in het oog springende activiteiten van het Huis voor Klokkenluiders in 2021. 

Download hier het jaarverslag

Huis voor Klokkenluiders.jpg

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie