Logo

Aangiftes verkrachting blijven achter bij toegenomen aantal meldingen

Aangiftes verkrachting blijven achter bij toegenomen aantal meldingen

19 april 2022

Het aantal bij de politie geregistreerde verkrachtingsincidenten is sinds 2017 met ruim 20 procent gestegen tot ruim 3.000 per jaar in 2021, meldt EenVandaag. Het aantal aangiftes blijft echter ver achter, met 858 in datzelfde jaar. Het zogenoemde 'informatieve gesprek' voor een aangifte zou ontmoedigend werken.


Wie zich na een verkrachting bij de politie meldt, krijgt eerst een informatief gesprek aangeboden. Een slachtoffer voert dat met twee zedenrechercheurs. Hierin kan de melder vertellen wat er is gebeurd en wordt verteld of een aangifte kansrijk is.

De Nationale Politie laat niet weten hoeveel informatieve gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van verkrachting. De politie zei in februari tegen NU.nl dat ze in totaal bijna vijfduizend van deze gesprekken per jaar voert; dan gaat het om alle soorten zedenzaken, dus ook aanranding, ontucht met minderjarigen, incest en overige seksuele misdrijven.

Deskundigen die EenVandaag sprak, zeggen dat slachtoffers van verkrachting door dergelijke gesprekken ontmoedigd worden om aangifte te doen.

Uit de cijfers die EenVandaag opvroeg, blijkt dat in 2017 in totaal 2.504 verkrachtingsincidenten werden geregistreerd. Dat resulteerde in 643 aangiftes. Vier jaar later waren dat er dus 858 - een stijging van 33 procent.

Kleine minderheid slachtoffers zedenzaken doet aangifte

Ook bij rechtbanken komen meer verkrachtingszaken voor: 196 in 2017 tegenover 260 in 2021. Het aandeel veroordelingen daalde in die periode van 83 naar 73 procent. Het aandeel vrijspraken steeg van 10 naar 18 procent.

Zedenzaken die in 2021 voor de rechter verschenen, hebben in acht van de tien gevallen tot een veroordeling geleid. Dat bleek in maart uit cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid die NU.nl had opgevraagd.

Eenmaal voor de rechter is de kans dus groot dat een dader wordt veroordeeld, maar slechts een kleine minderheid van de slachtoffers doet aangifte.

Bron: Nu.nl, 19 april 2022

Zedenpolitie.jpg