Logo

Kies een Kamer

Kies een Kamer

22 april 2022

In de Algemene Ledenvergadering van 8 april jl. hebben de leden ingestemd met de instelling van een ledenraad.Een ledenraad bestaat uit een aantal personen (maximaal 15) die de leden vertegenwoordigen. Deze personen worden door de leden voor vier jaar gekozen.


De ledenraad van de LVV zal bestaan uit vertegenwoordigers uit vijf zogenaamde Kamers. Deze Kamers zijn:

  • Onderwijs
  • Overheid
  • Profit
  • Sportverenigingen/stichtingen
  • Zorg.

Ieder lid kiest een Kamer waar de eerste voorkeur naar uit gaat. Op basis van het aantal leden in een Kamer wordt een zetelverdeling voor de ledenraad bepaald. Vervolgens kunt u een Kamer opgeven waar u ook interesse in heeft. Slechts de eerste Kamer wordt meegeteld voor de zetelverdeling. Voor de duidelijkheid: deze keuzes hebben alleen betrekking op de zetelverdeling,  niet op de informatieverstrekking over de inhoud van de diverse Kamers.

Keuze voor een Kamer
U kunt uw keuze voor een Kamer kenbaar maken via uw profiel op onze website. Wij verzoeken u om dit uiterlijk zondag 15 mei 2022 te doen zodat tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei a.s. de zetelverdeling vastgesteld kan worden.

Zo maakt u uw keuze kenbaar:
Let op: u moet ingelogd zijn om u aan te kunnen melden. 

  • Log in op de LVV-website;
  • Via “mijn LVV” gaat u naar uw profiel;
  • Hier vind u het blok “Ledenraad voorkeur” waar u uw eerste en tweede keuze kenbaar kunt maken.
Aantekening 2022-04-22 151927.jpg