Logo

Tuchtcommissie ISR spreekt turntrainer Wevers vrij na 'rammelend onderzoek'

Tuchtcommissie ISR spreekt turntrainer Wevers vrij na 'rammelend onderzoek'

3 mei 2022

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft turntrainer Vincent Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. https://nos.nl/artikel/2427293-tuchtcommissie-isr-spreekt-turntrainer-wevers-vrij-na-rammelend-onderzoekDe commissie oordeelt dat onvoldoende vast is komen te staan dat de turntrainer zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De eis van de aanklager was een schorsing van 28 maanden, waarvan vier maanden onvoorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Turnbond KNGU kan in beroep tegen de uitspraak. Daar heeft de bond vier weken de tijd voor.

"De tuchtcommissie is van oordeel dat uit het dossier en uit hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden, maar dat heeft de tuchtcommissie niet overtuigd dat is bewezen hetgeen beklaagde in de aanklacht wordt verweten", staat in het vonnis.

KNGU: 'Moeten uitspraak bestuderen'

Wevers, die zes weken geleden bij de mondelinge behandeling van de zaak wegbleef, heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. De KNGU laat weten de uitspraak nader te moeten bestuderen. "Los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker voor de melders die naar voren zijn gestapt, groot is", meldt de KNGU.

De tuchtcommissie hekelt in het vonnis de kwaliteit van het onderzoek. "De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie van het ISR respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt", staat er in het vonnis. "Niet, althans onvoldoende, is gebleken dat er een onderzoek is ingesteld naar de juistheid, het waarheidsgehalte, de gegrondheid en de verwijtbaarheid van de meldingen."

Tegen Wevers werden door diverse oud-turnsters klachten ingediend over ontoelaatbaar gedrag in de turnzaal. Die klachten volgden op de uitspraken van turntrainer Gerrit Beltman in de zomer van 2020, die toegaf in het verleden turnsters te hebben mishandeld en vernederd.

Tientallen klachten tegen meerdere trainers

Na de zware uitlatingen van Beltman volgden tientallen klachten aan het adres van andere trainers, van wie een aantal betrokken was bij de begeleiding van de turnsters uit de nationale selectie. Het nationale topsportprogramma werd tijdelijk stopgezet, tot woede van de huidige turnlichting. Het ISR kreeg een stortvloed aan zaken te verwerken en bleek daar niet altijd even goed in. Ex-turnsters en trainers beklaagden zich al eerder over de onderzoeken door het instituut.

Wevers was de bekendste trainer naar wie het ISR onderzoek instelde als gevolg van klachten over grensoverschrijdend gedrag. Wevers is de vader en trainer van de zusjes Sanne en Lieke. Sanne Wevers veroverde bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) goud op balk. In dat jaar werd Wevers gekozen tot coach van het jaar. Wevers was tot 31 december 2021 in dienst van turnbond KNGU. Zijn contract werd niet verlengd.

In augustus 2021 deed de KNGU bij het ISR aangifte tegen Wevers. Op 21 maart vond de mondelinge behandeling van de zaak plaats. De trainer en zijn advocaat bleven weg om 'medische redenen'. De melders van klachten kregen tijdens de zitting het gevoel zelf in de beklaagdenbank te zitten. Ze kregen het verwijt dat ze hun verhalen op elkaar afgestemd hadden.

'Waarschuwing in de wind geslagen'

Petra Witjes was een van de oud-turnsters die een klacht tegen Vincent Wevers indienden. Zij reageerde maandag ontzet op het vonnis van de tuchtcommissie van het ISR.

"De oud-turnsters worden de dupe van de onbekwame handelwijze van het ISR. Al maanden roep ik dat er geen deskundig onderzoek wordt gedaan op basis van relevantie en waarheidsvinding. En nu blijkt dat de tuchtcommissie niet kan oordelen vanwege het gebrekkige onderzoek. Alles waarvoor ik eerder heb gewaarschuwd wordt nu werkelijkheid. De zoveelste klap voor ons oud-turnsters", aldus Witjes.

Reactie van Joy Goedkoop

Ook oud-turnster Joy Goedkoop, die in de zomer van 2020 als een van de eersten een beschuldiging richting Wevers uitte, kwam met een reactie. "Als je het mij vraagt, kon de trainer in kwestie deze zaak niet winnen op de inhoud. Dat was namelijk een overduidelijk dossier met bewijs van wat zich dagelijks en daadwerkelijk heeft afgespeeld in de turnwereld."

"Wat de tegenpartij wel kon doen is zorgen dat het dossier zijn kracht verloor door fouten aan te dragen die gemaakt zijn tijdens het proces en dat is ze erg makkelijk gemaakt door de rommelende gang van zaken bij onder meer het ISR."

"Voor mij wordt alleen maar bevestigd wat ik in mijn interview in oktober 2020 zei: "Als je een juridische weg inslaat zullen er leugens en trauma's blijven".

"En zie waar we nu zijn. Ik zal blijven staan tot dat de waarheid boven water komt en er bewustzijn en heling plaatsvindt voor alle betrokken partijen", aldus Goedkoop.

Bron: NOS, 2 mei 2022

Turnen.jpg