Logo

Uitkomsten PER-onderzoek "Integriteit en Sociale Veiligheid"

Uitkomsten PER-onderzoek "Integriteit en Sociale Veiligheid"

16 juni 2022

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGOO) is er in november 2021 een
Personeelsenquête Rijk (PER) uitgevoerd door ICTU, programma InternetSpiegel. Het onderzoek is ingegeven door
het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement (IPIM).


Het IPIM is in de afgelopen jaren op verschillende dossiers erg actief geweest. Er zijn verschillende acties
ondernomen en het beleid is op veel vlakken verbeterd en aangevuld, bijvoorbeeld als het gaat om het
verbeteren en harmoniseren van het meldproces, de versterking van de rol en positie vertrouwenspersonen, het
updaten van de Gedragscode Integriteit Rijk (GIR). Door middel van een PER-onderzoek wil men onderzoeken
welke kennis medewerkers hebben op het gebied van het meldproces, de vertrouwenspersoon en de GIR.

Daarnaast zijn discriminatie, (on)bewuste vooroordelen en institutioneel racisme onderwerpen die in de afgelopen
periode veel aandacht hebben gekregen Het kabinet heeft aangekondigd in te zullen zetten op een actieve
aanpak van onbedoelde discriminatie binnen de sector Rijk en dat discriminatie verder kan worden verminderd
door medewerkers meer inzicht te bieden in vooroordelen die, vaak onbewust, een rol spelen bij de uitvoering van
hun werk. Voor het IPIM ligt de taak om de maatregelen die de reeds door het kabinet zijn geïnitieerd aan te vullen
als het gaat om integriteitsbeleid. Door middel van het PER onderzoek kan een eerste inzicht worden gegeven in
thema’s zoals sociale veiligheid, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen waaronder discriminatie.

Download hier de rapportage van het PER-onderzoek