Logo

Rapport "over de grens"

Rapport "over de grens"

27 juni 2022
De voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Van Engelshoven heeft de Raad voor Cultuur verzocht advies uit te brengen over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Zij beoogde daarmee een beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’. Daartoe heeft de raad beleidsdocumenten gelezen, wetenschappelijke literatuur bestudeerd en vele betrokkenen uit de cultuur- en mediasector gesproken.


Het resultaat is het vorige week uitgebracht rapport "over de grens" van de Raad van Cultuur onder leiding van Winnie Sorgdrager. Ook Leo ten Brink, oud-voorzitter en erelid van de LVV, maakte deel uit van de commissie.  Hij maakte zich sterk voor de preventie en de informele fase (en dus niet de juridisering) en vooral voor de positie van de vertrouwenspersoon. Dat bleek aan het begin van de discussie in de werkgroep niet een vanzelfsprekendheid te zijn, maar komt nu prima tot uitdrukking in het rapport. "En daar ben ik blij mee, want ik heb nu aan het eind van mijn carrière de kans gekregen om mijn jarenlange ervaring te kunnen/mogen delen", aldus ten Brink.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Over de grens.jpg