Logo

Aantal gesprekken met vertrouwenspersonen gestegen, maar blijft ’topje van de ijsberg’

Aantal gesprekken met vertrouwenspersonen gestegen, maar blijft ’topje van de ijsberg’

8 juli 2022

Steeds meer medewerkers en studenten gaan in gesprek met een vertrouwenspersoon van de Radboud Universiteit. De verwachting is dat die trend doorzet. 'Maatschappelijke discussies kunnen voor mensen een trigger vormen om in gesprek te gaan.’

In een ideale wereld zou de campus een veilige zone zijn zonder intimidaties, ongepaste relaties en integriteitskwesties. Maar omdat ideale werelden niet bestaan, zijn er op de Radboud Universiteit vertrouwenspersonen met wie studenten en medewerkers in gesprek kunnen gaan voor een luisterend oor of advies over vervolgstappen.

Promovendi

Van die vertrouwenspersonen wordt steeds vaker gebruik gemaakt, blijkt uit het nieuwste jaarverslag van de Radboud Universiteit. In 2021 vroegen 166 personen een gesprek aan. Een jaar daarvoor waren dat er 114.

Met name de vertrouwenspersonen die zich richten op ongewenste omgangsvormen hebben het drukker gekregen. Het aantal studenten dat over dit thema in gesprek ging, steeg van 36 naar 52 en het aantal medewerkers van 56 naar 67. Nieuw, sinds eind 2020, zijn de vertrouwenspersonen die focussen op promovendi. In 2021 werden daar 20 gesprekken aangevraagd.

Volgens coördinator Heleen Kloosterhuis is het niet verontrustend dat meer mensen in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon. ‘Het betekent niet per se dat er meer grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar dat er vaker melding van wordt gemaakt.’ Volgens Kloosterhuis zijn de aantallen slechts het ‘topje van de ijsberg’.

Kloosterhuis vindt het een goede zaak dat de vertrouwenspersonen vaker worden gevonden door studenten en medewerkers. Dat is te danken aan inspanningen van de vertrouwenspersonen zelf, stelt de coördinator. ‘We maken ons er op verschillende manieren hard voor om meer mensen bekend te maken met ons werk. Daarnaast hamer ik erop dat we laagdrempelig moeten zijn. Het is belangrijk dat iedereen die ergens mee zit zich vrij genoeg voelt om hierover te praten.’

Centraal team

Ook is de positie van de vertrouwenspersonen binnen de organisatie van de universiteit veranderd. Vroeger waren er lokale vertrouwenspersonen in de faculteiten en er waren vertrouwenspersonen vanuit de Arbo- en Milieudienst. Daar kregen die medewerkers geen extra uren voor – ze deden het erbij.

Nu is er een centraal team met vertrouwenspersonen voor verschillende disciplines, medewerkers, promovendi en studenten. ‘Alle vertrouwenspersonen van dit centrale team zijn opgeleid en gecertificeerd’, zegt Kloosterhuis. Ook krijgen zij er nu uren voor.

Kloosterhuis verwacht dat het beroep dat op vertrouwenspersonen gedaan zal worden, alleen maar verder groeit. ‘Kijk naar de maatschappelijke discussies die nu spelen rondom The Voice en Johan Derksen. Zoiets kan voor mensen een trigger vormen om in gesprek te gaan.’

Geen officiële klachten

Verrassend is dat het extra werk voor vertrouwenspersonen niet leidt tot meer formele klachtenprocedures over ongewenst gedrag op de Radboud Universiteit. In 2021 werd één officiële klacht ingediend, maar die werd ingetrokken voordat een onderzoek begon. In 2020 en 2019 werden er ook al geen klachten ingediend.

Bron: Vox, d.d. 4 juli 2022

Vertrouwenspersoon.jpg