Logo

Verkiezing LVV Ledenraad

Verkiezing LVV Ledenraad

25 augustus 2022

Vorige week is de kieslijst met de kandidaten van de ledenraad op de website geplaatst. Hier zijn positieve opmerkingen over gekomen, die wij meenemen bij de definitieve kieslijst. Zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een motivatie en een foto.

Ook is de vraag gesteld hoe het nu zit met de vertegenwoordiging vanuit de kamers. In de laatste ALV is aan de orde geweest dat te weinig leden hun kamervoorkeur hebben doorgegeven. Op basis hiervan is het niet mogelijk een goede afvaardiging te regelen. Er is in stemming gebracht om deze eerste ledenraadverkiezing zonder restricties (kamerafvaardiging) te houden. We hebben gelukkig wel kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld. Over 4 jaar hopen we dat we wel een goede afvaardiging uit de kamers kunnen presenteren.

Half september ontvangt u een stemoproep in uw mailbox.

LVV Ledenraad.png