Logo

Amsterdam UMC lanceert app om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

Amsterdam UMC lanceert app om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

26 september 2022

Amsterdam UMC heeft op 7 september de app #zouikwatzeggen ingevoerd onder al haar vijftienduizend medewerkers. De app is bedoeld om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en om laagdrempelig melding te doen van incidenten.

Dat meldt Amsterdam UMC op haar website. De #zouikwatzeggen-app is onderdeel van een groter pakket met e-learning over preventie van ongewenste omgangsvormen en workshops over dit onderwerp. Ook vanuit andere ziekenhuizen is er belangstelling voor deze aanpak van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Erasmus MC wil de app later deze maand lanceren.

Interventies

Veel medewerkers vinden het lastig om melding te doen van ongewenst gedrag, en de procedures zijn vaak ingewikkeld of vaag. De app maakt het makkelijk om – eventueel anoniem – melding te doen. Die komt dan terecht bij een vertrouwenspersoon of de Ombudsman. Zij gaan in gesprek met de melder om te kijken of er actie nodig is of interventies voor de veiligheid op de hele afdeling. Daarnaast komen er een e-learning over ongewenste omgangsvormen die verplicht is voor alle medewerkers en gesprekstrainingen voor leidinggevenden.

De aanpak en de app zijn een initiatief van vice-decaan onderwijs Christa Boer. Zij introduceerde #zouikwatzeggen in 2019 onder geneeskundestudenten van locatie VUmc. Daarna is de app ook gelanceerd bij de studenten van de opleiding Verpleegkunde en de opleidingen voor medisch ondersteunende beroepen. De ervaringen hiermee zijn zo positief dat de app nu beschikbaar is voor alle medewerkers van Amsterdam UMC en geneeskundestudenten van de UvA.

Werkplezier

Bij ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan het gaan om roddelen, pesterijen, buitensluiten, intimidatie, verbale en fysieke agressie, discriminatie, conflicten en seksueel getinte opmerkingen of handelingen. Dit kan een nadelige invloed hebben op het werkplezier en verzuim kan toenemen als medewerkers zich niet veilig voelen.

Bron: Skipr.nl, d.d. 7 september 2022

App.jpg