Logo

Gezocht: CVP-expertise

Gezocht: CVP-expertise

27 september 2022

Na een periode van overleg met het ministerie van VWS heeft de LVV besloten ook een beroepsvereniging te willen zijn voor de cliëntenvertrouwenspersonen, werkzaam voor cliënten die onder de Wet Zorg en Dwang (WZD) recht hebben op toegang tot een cliëntenvertrouwenspersonen (CVP).

Daarnaast willen we binnen onze beroepsvereniging onderdak bieden aan de CVP die binnen andere vormen van zorg betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, WMO zorg en ouderenzorg. 

Om te onderzoeken wat deze specifieke doelgroep nodig heeft en dit naast de huidige belangenbehartiging in te kunnen richten, hebben we ondersteuning ontvangen van het ministerie van VWS in de vorm van subsidie. Dit geeft ons de mogelijkheid om een peiling naar de behoeftes uit te voeren en kennis en kunde binnen onze vereniging op te halen om deze voor de LVV relatief nieuwe tak van vertrouwenswerk goed te kunnen implementeren binnen onze mooie vereniging.

Bent u een CVP, dan vragen we uw hulp!

Als bestuur kunnen we ons voorstellen dat er zich onder onze leden ook al CVP-en bevinden. Wellicht met kennis van wet- en regelgeving. Bent u CVP? Dan bent u van harte uitgenodigd om zich bij het bestuur te melden, want we willen dan graag van u leren en nader kennismaken.

Meer specifiek zijn we ook op zoek naar een CVP of iemand met veel kennis en ervaring in de zorg en meer specifiek met kennis van de WZD. Binnen de ontvangen subsidie hebben we de ruimte om een beleidsmedewerker aan te trekken die het bestuur en straks ook de ledenraad kan informeren en ondersteunen bij het nemen van de juiste stappen in het inrichten van een kamer voor de CVP binnen de LVV.

Voordat het zover is moeten we eerst nog een aantal zaken onderzoeken en daar hebben we ondersteuning bij nodig die we bij voorkeur ophalen onder onze eigen leden. Dus kent u of bent u iemand met kennis van de cliëntenvertrouwenspersoon, dan komen we graag in contact.

 U kunt uw reactie sturen naar info@lvvv.nl ovv CVP t.a.v. Gerda Arends.

 

 

CVP expertise.png