Logo

Advies en informatie bij vertrouwensinspecteur onderwijs en kinderopvang

Advies en informatie bij vertrouwensinspecteur onderwijs en kinderopvang

25 oktober 2022

In het onderwijs en de kinderopvang zetten professionals zich iedere dag in om kinderen en jongeren een fijne tijd in een veilige omgeving te bieden. Het gaat echter niet altijd en overal goed. Soms doen zich situaties voor die van invloed zijn op de veiligheid van kinderen en jongeren.


Waar het gaat over psychisch- of fysiek geweld kan men terecht bij de vertrouwensinspectie voor informatie en advies. De vertrouwensinspecteurs bieden een luisterend oor en een goed advies aan betrokkenen. De vertrouwensinspectie is een bijzondere afdeling binnen de Inspectie van het Onderwijs.

In bepaalde situaties is een bestuur van een onderwijsorganisatie of de houder van een kinderopvangorganisatie verplicht om met de vertrouwensinspectie te overleggen. Dat is aan de orde wanneer het mogelijk gaat om seksueel geweld tegen kinderen en (minderjarige) jongeren in het onderwijs en ook bij fysiek geweld in de kinderopvang. We noemen dit de meld-, overleg- en aangifteplicht.

In de flyer ‘Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies’ lezen schoolbestuurders, houders in de kinderopvang, leraren en medewerkers wat de vertrouwensinspecteurs voor hen kunnen betekenen als ze te maken krijgen met of kennis hebben van:

  • mogelijk seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • psychisch en fysiek geweld
  • discriminatie en radicalisering

Ook is beschreven in welke gevallen onderwijsbestuurders of houders van kinderopvanginstellingen onverwijld contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur.

Download flyer

school-gff45eff9d_1920.jpg