Logo

Bericht van de penningmeester

Bericht van de penningmeester

23 november 2022

Het is alweer december. Een mooie en veelal sfeervolle, maar ook een dure maand. Door stijgende prijzen en een hoge inflatie ís alles duurder geworden. Gas, elektriciteit en benzine….Bizár gewoon. Echter alles moet en draait door, al dan niet met subsidie. Budgetteren en goed kijken waar je je geld aan uitgeeft is echt noodzaak vandaag de dag. Dit geldt ook voor het LVV bestuur.

Momenteel werken we aan het wederom verantwoord opstellen van de begroting 2023. Als dit de goedkeuring van de ledenraad krijgt, gaan de facturen inzake lidmaatschap LVV in januari 2023 de deur uit. Als penningmeester hoop ik natuurlijk dat u hier rekening mee houdt en wat geld reserveert.

Lidmaatschapsgeld
Voor het eerst sinds járen wordt voorzien dat het lidmaatschap, als gevolg van inflatie, iets omhoog gaat. Ondanks dat het geen leuk bericht is, is het wellicht geen verassing. U kunt er van overtuigd zijn dat we op “alle slakken zout leggen" en dus zeer kritisch kijken naar de uitgaven, maar we ontkomen er niet aan. Alles is écht zoveel duurder geworden en kost zoveel meer tijd. Uniek is dat we voor het eerst in ons bestaan een beetje subsidie hebben ontvangen voor het implementeren van CVP (Cliënt vertrouwens Personen). Dit doet ook een appel op alle bestuursleden en onze backoffice. We blijven ons met volle overtuiging inzetten voor het vertrouwenswerk. Zo ziet en hoort u met regelmatig LVV vertegenwoordigers in de media. Zeer recent nog was Inge te Brake bij RENZE op zondag.

Ik wens u allen een mooie en sfeervolle decembermaand met de mensen die u dierbaar zijn. Mijn speciale waardering gaat uit naar collega vertrouwenspersonen die als vrijwilliger werkzaam zijn bij onder andere de voedselbank.Tot slot een woord van welkom aan nieuwe leden die recent lid geworden zijn van de LVV. En dat is een fors aantal. Wees en voel u welkom!

Jaap J.J. Waverijn,
penningmeester