Logo

Certificering vanaf 2023 via Hobéon SKO

Certificering vanaf 2023 via Hobéon SKO

23 november 2022

Onlangs hebben alle LVV-leden van CRP een brief ontvangen met daarin de melding dat CRP stopt met de certificeringsactiviteiten van de LVV. Het is een officieel verzoek van CRP en geen ‘valse melding’ zoals door sommige leden werd gedacht. Alle leden is, in verband met de AVG, gevraagd akkoord te geven op de overdracht van persoonsgegevens naar Hobéon (KIWA): de nieuwe partij die het certificeringsreglement gaat uitvoeren.

Wij begrijpen dat leden zich wellicht overvallen voelen door dit bericht. Het bestuur van de LVV heeft echter in goed overleg met CRP dit besluit genomen en met vertrouwen voor deze nieuwe partij gekozen. Hobéon SKO is een gerenommeerd bedrijf dat zich bezighoudt met persoonscertificering. Lees de brief goed door want er staan een aantal data en acties in die zeer belangrijk zijn wanneer u zich wilt laten (her)certificeren.


Overdracht data
Op 31 december 2022 wordt de data van CRP overgedragen naar Hobéon. Ook de documenten die leden in BOX hebben staan worden overgezet naar het nieuwe (gebruiksvriendelijke) systeem van Hobéon SKO. Mits daar akkoord voor is gegeven.

Planning en acties
Er staat een aantal data en acties in de brief genoemd die zeer belangrijk zijn wanneer leden zich willen laten (her)certificeren. Het vraagt actie m.b.t. de voortzetting van de certificering. Hieronder staan de acties en de planning vermeld zoals ook in de brief weergegeven:

Reeds bestaande aanmelding bij CRP:

  • Tot 15 december 2022 kunt u een beoordeling van uw dossier aanvragen. Dit geldt zowel voor initiële certificering als hercertificering.
    Bij een positief besluit krijgt u een persoonscertificaat van CRP dat vier jaar geldig is.
  • U kunt wachten tot januari 2023 en zich daarna aanmelden en een beoordeling aanvragen bij Hobéon SKO. Bij een positief besluit krijgt u een persoonscertificaat van Hobéon SKO dat vier jaar geldig is.
  • Uw dossier in BOX wordt overgedragen aan Hobéon SKO en u kunt tot 31 december 2022 uw dossier in BOX vullen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u toestemming tot overdracht heeft gegeven.

Nieuwe aanmelding bij CRP in 2022:

  • U kunt zich nog tot 30 november 2022 aanmelden bij CRP. Dit heeft alleen zin als u alle documenten al heeft. Het gaat dan om:
  1. Bewijs van erkende geaccrediteerde basisopleiding
  2. Uittreksel BRP
  3. VOG 

Beoordeling dossier
Zoals hierboven weergegeven kunnen leden tot 15 december 2022 een beoordeling van hun dossier aanvragen bij CRP. Bij een positief besluit krijgen zij een persoonscertificaat van CRP dat vier jaar geldig is. Als er geen toestemming tot overdracht van gegevens wordt gegeven eindigt uw certificering. Het dossier in BOX wordt gearchiveerd bij CRP en wordt alleen gebruikt bij klacht, bezwaar en dergelijke. Leden kunnen in 2023 wel geheel opnieuw beginnen, maar dan bij Hobéon SKO.