Logo

Week van de integriteit

Week van de integriteit

5 december 2022

Het is van 1 tot 9 december 2022 de Week van de Integriteit. Omdat wij vanuit de LVV integriteit omarmen, zijn wij als partner aangesloten bij deze wereldwijd opererende stichting. U ook?


Gedurende de Week van de Integriteit staat het belang van integriteit centraal. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? Wat hebben bedrijven te doen zowel binnen Nederland, maar daarbuiten als zij internationaal zakendoen? Integer handelen betekent hierbij: doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt. Het is een organisatie die vertrouwen geniet, zowel van binnenuit als van buitenaf.

Tijdens de Week van de Integriteit vinden er diverse activiteiten plaats. Bekijk het weekprogramma via de link: https://lnkd.in/eFk4wfAF. Laat u komende dagen informeren en deel uw kennis over dit zeer actuele en belangrijke thema. Want bij integere mensen en organsiaties is iedereen gebaat. 

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie