Logo

Institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken, top biedt excuses aan

Institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken, top biedt excuses aan

13 december 2022

In onze maatschappij komen racisme en discriminatie helaas nog met grote regelmaat voor. Uit een onderzoek onder oud medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat er hier zelfs sprake is van een "ernstig en zorgelijk" probleem. Maandag (12 december) verscheen een bericht hierover bij NOS Nieuws. Ook de Rijksoverheid kwam met een reactie.

Berichtgeving (bron) NOS Nieuws

Racisme en discriminatie zijn een "ernstig en zorgelijk" probleem bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is de conclusie van een onderzoek onder medewerkers. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de bestuursraad, gevormd door de hoogste ambtenaren van het departement. De onderzoekers schrijven dat er sprake is van institutioneel racisme. Dat vindt plaats op het ministerie zelf, maar ook op ambassades en diplomatieke posten in het buitenland. De ministers Hoekstra en Schreinemacher zeggen in een reactie dat racisme en discriminatie onacceptabel zijn. De secretaris-generaal heeft excuses aangeboden en spijt betuigd voor het feit dat het "kennelijk niet is gelukt om een werkomgeving aan te bieden waarin voor dit soort gebeurtenissen geen plaats is".

Racistische grappen
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers te maken krijgen met verbaal geweld, denigrerende bejegeningen, cultureel racisme, racistische grappen en beschuldigingen en verdachtmakingen. Zo vertelden medewerkers dat mensen vanwege hun huidskleur meerdere keren zijn aangeduid als "apen", "bokito's", "negers" en "Zwarte Piet". Afrikaanse landen werden omschreven als "apenlanden". De scheldwoorden zijn ook gehoord op afdelingen die zich richten op ontwikkelingssamenwerking in Afrikaanse landen.

Het racisme komt ook voor bij leidinggevenden. Specifieke culturen werden in verband gebracht met "luilakken" en "criminelen". Bovendien geven respondenten aan dat leidinggevenden te weinig corrigerend optreden of überhaupt geen acties ondernemen als zij gevallen van racisme aanhoren.Biculturele medewerkers en medewerkers van kleur voelen zich soms overgeslagen, genegeerd, en buitengesloten. Zij ervaren dat een deel van de witte collega's hen ziet als "de etnische en culturele ander" en niet als een volwaardige Nederlander of gelijkwaardige collega. Als voorbeeld staat in het rapport dat een medewerker te horen kreeg: "Je kunt goed sjoelen voor een neger."

Op een consulaat zou een medewerker (met de deur open zodat anderen het konden horen) hebben gezegd: "Je zou de Aziaten terug in hun hok moeten knuppelen. Hang ze op aan de hoogste boom, ze moeten hun plek kennen." Medewerkers in Den Haag gaven aan niet "het vliegtuig te willen delen met vrouwen met een hoofddoek".

Nog geen officiële klachten
Minister Hoekstra wil "tot op de bodem uitzoeken" wat er aan de hand is. Probleem daarbij is wel dat de meldingen in het rapport anoniem zijn verwerkt en hij dus niet weet wie de melders zijn en op wie de klachten betrekking hebben. Er zijn volgens de minister nog geen officiële klachten binnengekomen.

Hij roept medewerkers op alsnog een klacht in te dienen of aangifte te doen. Dan wordt het ook makkelijker om eventueel disciplinaire maatregelen te nemen tegen leidinggevenden die racistisch gedrag vertonen of niet ingrijpen als een ander dat doet.

Lees hier het hele bericht (bron NOS nieuws): https://nos.nl/artikel/2456127-institutioneel-racisme-bij-buitenlandse-zaken-top-biedt-excuses-aan

Reactie onderzoeksrapport Rijksoverheid
Maandag 12 december ontvingen secretaris-generaal Paul Huijts en plaatsvervangend secretaris-generaal Carola Van Rijnsoever het onderzoeksrapport over racisme bij Buitenlandse Zaken (BZ) van de onderzoekers van bureau Omlo. Via de site van de Rijksoverheid meer informatie en een eerste reactie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/12/confronterend-rapport-racisme-bij-buitenlandse-zaken.