Logo

Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

23 december 2022

Bewindspersonen hebben vanaf vandaag een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties. Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt er een vertrouwenspersoon die bewindspersonen kan adviseren over integriteitskwesties. Dit schrijft minister Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer.

De gedragscode voegt alle huidige integriteitsregels voor bewindspersonen samen. Die regels zijn afkomstig uit diverse Kamerbrieven, de Gedragscode Integriteit Rijk en de Code goed openbaar bestuur. Nieuw is de vertrouwenspersoon en de jaarlijkse bespreking in de ministerraad.

Vertrouwenspersoon

Onderdeel van de gedragscode is de aanstelling van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan bewindspersonen adviseren bij integriteitsvragen. In het eerste half jaar van 2023 wordt meer bekend over de aanstelling van de vertrouwenspersoon en diens precieze taken en bevoegdheden.

Lees meer

Bron: Rijksoverheid, d.d. 23 december 2022

shutterstock_1165917037 gedragscode.jpg