Logo

Bericht van de penningmeester

Bericht van de penningmeester

13 januari 2023

Boodschappen, kleding, benzine, vervoer kortom, alles wordt duurder. Soms zonder direct aanwijsbare reden.

In eerdere mededelingen en jaarverslag heb ik aangegeven wat de hoogte van het lidmaatschapsgeld bepaalt. Ik gaf hierbij aan dat wij als LVV tijd inkopen. Tijd voor begeleiding op de gebieden communicatie, evenementen zoals het congres, ledenadministratie en secretariaat. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. De mensen die wij inhuren om voorgaande taken uit te voeren gaan door inflatie via hun werkgevers prijscompensatie ontvangen, meer verdienen dus. Deze hogere kosten worden ook weer aan de LVV doorberekend. Daarnaast zijn de bestuurskosten hoger. Er is voor uw bestuur zóveel werk aan de winkel ten behoeve van de vereniging dat een verhoging noodzakelijk was.

Welnu, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig: het is daarom niet anders dat wij in de begroting voor dit jaar voor het éérst sinds járen een verhoging van het lidmaatschapsgeld moeten doorvoeren.

Uiteraard is de begroting regel voor regel met het bestuur van de Ledenraad doorgenomen en besproken. Vervolgens heeft de Ledenraad ingestemd met de begroting 2023. En gelooft u mij, als penningmeester kijk ik écht of kosten nodig zijn en of wij het ons kunnen permitteren. Ik herinner mij hierbij jaarlijks de opmerking van Maaike Mentink tijdens een ALV om kosten goed in de gaten te blijven houden. Welnu, dat ik dit schrijf en mij herinner zegt genoeg denk ik.

Ik hoop dat u met bovenstaande uitleg enigszins begrip kunt hebben voor het verhoogde lidmaatschapsbedrag. De factuur zult u één dezer dagen ontvangen óf heeft u reeds ontvangen.

Mijn collegiale groet vergezelt dit berichtje waarbij ik u tevens een gezond en succesvol jaar wens.

Jaap J.J. Waverijn, penningmeester