Logo

Regeringscommissaris: vertrouwenspersoon bij alle bedrijven, maar liever geen HR-adviseur

Regeringscommissaris: vertrouwenspersoon bij alle bedrijven, maar liever geen HR-adviseur

20 januari 2023

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is positief over een initiatiefwet van GroenLinks die vertrouwenspersonen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in alle bedrijven verplicht stelt. Voorwaarde is wel dat vertrouwenspersonen tijd en geld moeten krijgen om te professionaliseren. Dat moet snel geregeld worden in aanvullende regelgeving. HR-adviseurs moeten goed nadenken voordat zij de taak van vertrouwenspersoon op zich nemen. Want het gevaar van ‘dubbele petten’ is reëel, omdat organisatiebelangen kunnen botsen met de belangen van de melder.


Onderzoek van vakbond CNV wees uit, dat bij 71 procent van de werkenden de werkgever geen beleid voert tegen seksuele intimidatie. Daar moet snel verandering in komen, als het aan Regeringscommissaris Mariëtte Hamer ligt.
De Regeringscommisaris heeft de Tweede Kamer positief geadviseerd over het initiatiefwetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen, en brengt ook enkele aandachtspunten voor de verdere uitwerking naar voren.

Veel van de spraakmakende zaken die het afgelopen jaar in de media verschenen, speelden zich af of de werkvloer. “Het is daarom van groot belang dat organisaties beleid voeren om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken,” vindt Hamer. Onderdeel daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Die biedt een luisterend oor en het is daarmee een veilige, vertrouwelijke en laagdrempelige manier om hulp en ondersteuning te ontvangen bij vragen of meldingen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Vertrouwenspersoon moet wel deskundig zijn

Wanneer een vertrouwenspersoon de juiste kennis en vaardigheden ontbeert, wordt het van kwaad tot erger. Want iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, kan nog meer schade ervaren door een verkeerde reactie of een verkeerd advies van een ondeskundige vertrouwenspersoon.

Deskundigheid op basis van heldere en door wetenschap ondersteunde competenties is daarom van groot belang, vindt Hamer. Dat dit in de praktijk nog niet altijd de realiteit is blijkt uit het feit dat merendeel van de vertrouwenspersonen geen opleiding heeft gevolgd. Hamer vindt het belangrijk dat er kwalitatief goede opleidingen voor vertrouwenspersonen beschikbaar komen en dat deze ook erkend worden door een onafhankelijke organisatie.

HR moet oppassen voor dubbele petten

Vertrouwenspersonen moeten er niet voor hoeven vrezen dat hun arbeidspositie onder druk komt te staan door de stappen die zij zetten. De bescherming van hun positie verdient daarom verdere uitwerking. Ook wil de regeringscommissaris dat in nadere regelgeving heldere criteria worden vastgesteld voor de onafhankelijkheid van de functie.

Zo moet voorkomen worden dat sprake is van dubbele petten, omdat iemand bijvoorbeeld zowel HR-adviseur als vertrouwenspersoon is. Hierbij kunnen organisatiebelangen botsen met de belangen van de melder. “In de ogen van melders kan het de drempel verhogen om naar iemand toe te gaan en dat moeten we voorkomen.” Hamer stelt voor om goed te blijven volgen of en wanneer er het beste met interne dan wel externe vertrouwenspersonen kan worden gewerkt.

Faciliteiten voor vertrouwenspersonen

Hamer pleit voor voldoende tijd en geld voor vertrouwenspersoon. Dat is nodig om te kunnen werken aan hun deskundigheid, om hun bekendheid te vergroten onder medewerkers, verslag uit te brengen over de sociale veiligheid binnen de organisatie en om overleggen bij te wonen binnen de organisatie met bijvoorbeeld bestuurders en de ondernemingsraad.

Hamer: “Ik wil benadrukken dat vertrouwenspersonen onderdeel zijn van een pakket aan activiteiten dat in organisaties moet plaatsvinden, waaronder ook een gedragscode en een meld- en klachtenprocedure.” De Regeringscommissaris werkt op dit moment aan een handreiking voor bedrijven hoe zij dit het beste kunnen opzetten. Onderdeel daarvan is ook een handleiding voor onderzoek naar meldingen.

DOE HET ZELF: Modellen voor aanpak grensoverschrijdend gedrag

Bron: Persooneelsnet.nl, 18 januari 2023

Vertrouwenspersoon HR.png