Logo

Lintjesregen bij de LVV

Lintjesregen bij de LVV

3 mei 2023

Traditiegetrouw vond afgelopen woensdag weer de lintjesregen plaats. Burgemeesters in het hele land deelden in naam van de Koning onderscheidingen uit. Zo’n koninklijke onderscheiding is eigenlijk een koninklijk schouderklopje voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de Nederlandse samenleving.

Dit jaar kregen maar liefst twee LVV-leden een lintje (voor zover bij ons bekend):

  • Jaap Waverijn, LVV bestuurslid en penningmeester
  • Geertje Spijkerman-van den Berg, Lid van de LVV Adviescommissie van Deskundigen

Beiden ontvingen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Uiteraard zijn we heel trots op Jaap en Geertje en vinden we dat zij deze onderscheiding dubbel en dwars hebben verdiend. We hebben hen inmiddels onze felicitaties overgebracht en in de bloemen gezet. 

GeertjeGeertje Spijkerman-van den Berg (62), Leeuwarden. 
(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Geertje Spijkerman is o.a. werkzaam bij de Nationale Politie als adviseur psychosociale arbeidsbelasting en aandachtsfunctionaris suïcidepreventie. Ook richtte zij een gedenkplaats op voor nabestaanden van politiecollega’s die door suïcide om het leven zijn gekomen. Ze ontwikkelde een suïcidepreventietraining en voert die uit. Geertje was voorheen binnen de politie als vertrouwenspersoon werkzaam en haar inspanningen en vasthoudendheid leidden tot significante veranderingen in de organisatie. Naast haar werk bij de politie werkt zij als externe vertrouwenspersoon en intervisiebegeleider van vertrouwenspersonen. Haar boek Radiostilte biedt handvatten voor iedereen die te maken heeft gehad met zelfdoding. Geertje spant zich binnen en buiten de politie in om het taboe rondom suïcide te doorbreken. Daarom werkt zij mee aan diverse campagnes van hulporganisatie zoals 113Zelfmoordpreventie, de GGD en GGZ. Ook is zij Lid van de Adviescommissie van Deskundigen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.
(bron Nieuwsblad Noordoost Friesland)

De heer J.J.J. (Jaap) Waverijn
(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Jaap W lintje 3Jaap Waverijn heeft zijn Koninklijke onderscheiding ontvangen voor onder andere zijn langdurige inzet voor het Nederlandse Rode Kruis. Sinds 1985 heeft hij bij het Rode Kruis diverse functies vervuld. Hij was onder andere bestuurslid ledenwerving, secretaris en bestuurslid Thuiszorg. In 1989 is hij met een hulptransport naar Roemenië geweest. In 2001 ontving hij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor zijn werk voor het Rode Kruis. Sinds 1992 is hij ook actief voor vakbond De Unie. Hij was secretaris en voorzitter ad interim en sinds twee jaar is hij voorzitter van Kringbestuur Midden en Oost Nederland. Jaap speelde onder andere een belangrijke rol bij de fusie van een aantal kleinere kringen tot de huidige Kring Midden en Oost Nederland. Daarnaast is hij bestuurslid certificering/accreditatie en penningmeester van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Onder zijn leiding werd de landelijke certificering en de accreditatie van de beroepsopleiding doorontwikkeld. Sinds 2017 is hij ook hoofdredacteur van ‘De Tempelier’, het orgaan van Groot Prioraat Terra sub Mare dat twee tot drie keer per jaar verschijnt. Tevens is hij voorzitter van de afdeling Sint Christophorus te Roermond en secretaris van het landelijk bestuur van Groot Prioraat Terra sub Mare.
(bron VARnws.nl)

Jaap W lintje 2.jpg