Logo

Rijksoverheid ondertekent Verklaring van Amsterdam voor veilige LHBTIQ+ werkomgeving

Rijksoverheid ondertekent Verklaring van Amsterdam voor veilige LHBTIQ+ werkomgeving

21 mei 2023

De Rijksoverheid heeft als eerste landelijke overheidswerkgever ter wereld de Verklaring van Amsterdam ondertekend. De intentieverklaring werd in 2011 opgesteld door de stichting Workplace Pride. Deze stichting zet zich internationaal in voor de emancipatie van de LHBTIQ+ gemeenschap op de werkvloer. De Verklaring is vernoemd naar Amsterdam omdat daar het hoofdkantoor van Workplace Pride is gevestigd.

"De verklaring is een intentieverklaring waarbij een veilige en comfortabele werkplek wordt gestimuleerd, met gelijke kansen voor LHBTIQ+ medewerkers. Secretaris-generaal Maarten Schurink van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondertekende de verklaring namens de Rijksoverheid, waar 140.000 mensen werken. Schurink: “We willen dat iedereen bij ons op de werkvloer zich prettig voelt, en dat je kunt zijn wie je bent. En dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht je afkomst, geslacht of geaardheid. Er zijn al diverse initiatieven die daaraan bijdragen, vaak door collega’s zelf opgezet. Met deze verklaring spreken we als werkgever deze ambitie ook expliciet uit. En kunnen we hier door medewerkers op aangesproken worden.” 

Directeur van Workplace Pride David Pollard: “Workplace Pride feliciteert de Rijksoverheid met deze belangrijke stap. Dit is niet alleen een belangrijke verklaring naar hun eigen werknemers, maar hier wordt ook nationaal en internationaal een precedent geschapen hoe nationale overheden zich kunnen inzetten voor LHBTIQ+ werkplekinclusie."
 

Aanwezigen vanuit heel het Rijk

Bij de ondertekening waren vertegenwoordigers van diverse departementen aanwezig, waaronder Marjan Hammersma (secretaris-generaal ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap), Carsten Herstel (directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie, SZW) en Nanette van Schelven (directeur-generaal Douane, Fin).
De intentieverklaring is inmiddels door bijna 50 grote werkgevers ondertekend, zoals de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag, het UWV, ING, ABN AMRO en KPN.

Bron: Rijksoverheid, 17 mei 2023

LHBTQI verklaring van Amsterdam.png

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie