Logo

Initiatiefwetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon afgerond

Initiatiefwetsvoorstel verplicht stellen vertrouwenspersoon afgerond

24 mei 2023

Zorg ervoor dat alle werknemers terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon, betoogt Maatoug (GroenLinks). De Kamer debatteerde op 17 mei met haar en minister Van Gennip (Sociale Zaken) over dit plan om werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. En op 23 mei vonden de stemmingen over het het initiatiefwetsvoorstel plaats in de Tweede Kamer.


Verbaal geweld. Seksuele intimidatie. Pesten. De confrontatie met ongewenste omgangsvormen kan een "heftige ervaring" zijn die je je hele leven met je mee draagt, zegt Maatoug (GroenLinks). Tegelijkertijd heeft nog maar de helft van de bedrijven een vertrouwenspersoon waar werknemers terechtkunnen. Zij wil daarom zo'n vertrouwenspersoon voortaan voor elk bedrijf verplichten.

Noodzaak

Een vertrouwenspersoon is het minimale wat we voor mensen kunnen doen die te maken hebben met bijvoorbeeld seksuele intimidatie, vindt Kathmann (PvdA). Er is een bredere gereedschapskist van maatregelen nodig, maar dit is een eerste stap.

Op de arbeidsmarkt groeit het aantal zzp'ers. Ook voor hen kan een vertrouwenspersoon noodzakelijk zijn, meent Van der Lee (GroenLinks). Hij wil daarom laten onderzoeken of zelfstandigen op termijn onder de wet kunnen vallen. Minister Van Gennip, als adviseur bij het wetsvoorstel betrokken, is bereid om dat bij de evaluatie te onderzoeken.

Scholing en kwaliteit

Van Kent (SP) ziet het gevaar dat bedrijven brood zien in het aanbieden van vertrouwenspersonen, waardoor de verplichting kan worden afgevinkt zonder dat er een daadwerkelijke vertrouwenspersoon is. De kwaliteit van vertrouwenspersonen is momenteel niet geborgd in regelgeving, constateert ook Podt (D66). Zij wil daarom regels vastleggen voor een erkende opleiding en nascholing.

Maatoug vindt dat een goed voorstel. Scholing en kwaliteitseisen zijn belangrijk om uitwassen te voorkomen, meent zij. Minister Van Gennip zegt toe om deze eisen in lagere regelgeving uit te werken en de Kamer hier voor het eind van het jaar over te informeren.

Uitzonderingen

Palland (CDA) maakt zich zorgen over de administratieve en financiële lasten voor kleine bedrijven. Zij zou bedrijven tot tien werknemers willen uitzonderen van de verplichting, en bij de evaluatie willen bezien of zij alsnog verplicht moeten worden tot een vertrouwenspersoon. Van Gennip heeft hier begrip voor, ook gezien de beschikbaarheid van het aantal vertrouwenspersonen.

De Jong (PVV) wil geen verplichting voor "de bakker om de hoek" om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Kleine bedrijven kunnen het voorkomen van ongewenste omgangsvormen prima zelf regelen, meent hij. Strolenberg (VVD) is het daarmee eens. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers moeten daarom worden vrijgesteld van deze verplichting, stelt hij voor.

Minister Van Gennip wijst er echter op dat hierdoor een groep van circa 1,5 miljoen werknemers de toegang tot een vertrouwenspersoon wordt ontzegd. Bovendien zijn bedrijven tussen de 10 en 25 werknemers prima in staat om bijvoorbeeld een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Het voorstel van Maatoug is volgens haar juist een grote stap op weg naar een veiligere werkomgeving.

De Kamer sprak eerder op 9 februari en 8 maart over dit initiatiefvoorstel.

Uitslag stemmingen 23 mei

Op 23 mei stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het Initiatiefwetsvoorstel Verplichtstelling Vertrouwenspersoon van Maatoug, die iedere werknemer toegang geeft tot een vertrouwenspersoon.
In de stemming in de Tweede Kamer stemden VVD, PVV, FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Van Haga tegen dit voorstel. Iets wat ons in de volgende stap nog wel eens parten kan gaan spelen omdat er sprake was van een nipte meerderheid in de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 20 juni 2023 de procedure.

Zie ook:

Bron: Tweede Kamer, 17 mei 2023

shutterstock_289513547 tweede kamer.jpg

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie