Logo

Brochure 'Communiceren over integriteit'

Brochure 'Communiceren over integriteit'

24 augustus 2023

Om integriteit goed te kunnen bevorderen in organisaties is het van belang dat er goed over gecommuniceerd wordt. Integriteit is echter geen gemakkelijk en vanzelfsprekend gespreksthema. Om organisaties te helpen om intern en extern beter te gaan communiceren over dit belangrijke thema heeft het Huis voor Klokkenluiders de brochure Communiceren over integriteit ontwikkeld, met daarin acht praktische tips.

Sinds 2016 zijn werkgevers met tenminste 50 werknemers verplicht een interne meldregeling te hebben, waar werknemers een vermoeden van een misstand kunnen melden. Los daarvan hecht de buitenwacht ook steeds meer belang aan integriteit en ethiek in organisaties. Integriteitskwesties kunnen naast interne ook grote maatschappelijke impact hebben. Organisaties moeten dus goed nadenken over integriteitsbevordering en over de wijze waarop zij daar effectief over kunnen communiceren.

Goed voorbeeldgedrag is cruciaal

Het is belangrijk om duidelijk te maken wat integriteit voor de betreffende organisatie precies inhoudt en hoe zich dat vertaalt naar het dagelijks handelen op de werkvloer. Open communicatie en goed voorbeeldgedrag (ook non-verbaal) spelen daarbij een cruciale rol. Daarnaast is het belangrijk om het thema regelmatig onder de aandacht te brengen en te zorgen dat de informatie makkelijk vindbaar en helder is. Doe dit bijvoorbeeld door aan te sluiten bij natuurlijke momenten, zoals bij indiensttreding of p-gesprekken.   

Rondetafelgesprekken met externe partijen

De brochure Communiceren over integriteit kwam tot stand op basis van gesprekken en interviews met communicatie- en integriteitsprofessionals van verschillende organisaties uit de private en publieke sector. Tijdens de gesprekken zijn de meest voorkomende knel- en verbeterpunten geïnventariseerd, die hebben geleid tot acht concrete tips die in de brochure verder worden toegelicht.

Deelnemende partijen waren: Rabobank, Diversity, gemeente Rotterdam, gemeente Amsterdam, ministerie BZK, ProRail, NOC NSF, VNG, AWVN, FNV, ACM, Frank Peters (adviseur reputatiemanagement en crisiscommunicatie) en Edgar Karssing (hoogleraar Filosofie, Beroepsethiek en Integriteitsmanagement).

brochure HvK alleen oranje.jpg

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie