Logo

Landelijk Examen basisopleiding Vertrouwenspersonen per 1 januari 2024 verplicht

Landelijk Examen basisopleiding Vertrouwenspersonen per 1 januari 2024 verplicht

28 augustus 2023

Logo SKVVorig jaar is de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) opgericht. Dit is een initiatief van de LVV omdat wij steeds meer worden geconfronteerd met vragen uit de samenleving die betrekking hebben op het werk en de functie van de vertrouwenspersoon. De SKV geeft dus voorlichting. Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld om het kwaliteitsniveau van de vertrouwenspersoon te borgen en te verhogen. De stichting gaat dit bewerkstelligen door het instellen van een landelijk examen. Dit landelijk examen- dat zowel een schriftelijk als een mondeling gedeelte heeft- wordt vanaf 1 januari 2024 verplicht als de cursist de basisopleiding heeft afgerond en zich wil certificeren.

Tijdens de zomerperiode is hard doorgewerkt om het landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersoon gestalte te geven. Het bestuur van de SKV, dat bestaat uit Ronald Baars (voorzitter) en Gerda Arends, beiden ook LVV-bestuurslid, en Edwin van Gerwen (penningmeester) heeft zich ten doel gesteld het landelijk examen per 1 januari 2024 in te laten gaan. Vanaf 1 januari 2024 wordt het examen een verplicht onderdeel om toe te kunnen treden tot het LVV register vertrouwenspersonen.

Oproep!

Bent u LVV-lid en heeft u de basisopleiding vertrouwenspersoon met goed gevolg afgesloten in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, maar heeft u zich nog niet laten inschrijven in het register bij Hobéon? Doe dit dan zo snel mogelijk. U kunt nog tot uiterlijk 31 maart 2024 zonder landelijk examen de certificering aanvragen.

Iedereen die na 1 januari 2024 de basisopleiding gaat volgen is verplicht het landelijk examen te doen als men zich wil laten certificeren.

Landelijk examen
Het landelijk examen bestaat uit twee gedeelten: het schriftelijke en het mondelinge gedeelte. Het schriftelijke deel bestaat uit meerkeuze vragen. Als dit deel goed is afgelegd dan kan het mondelinge gedeelte worden gedaan. Aan de hand van een casus wordt het mondeling examen door een assessor en een acteur afgenomen en dit betreft het eerste opvanggesprek. Is dit mondeling examen met goed gevolg afgesloten, dan kan men zich inschrijven in het register bij Hobéon. Vanaf 1 januari 2024 kunt u alleen nog lid worden van de LVV als u gecertificeerd vertrouwenspersoon bent.

LVV-registervertrouwenspersoon nieuw logo
Vanaf september zal door de LVV/SKV in de socials en in de landelijke media aandacht worden gegeven aan deze verandering in de eisen om gecertificeerd te worden. Om het belang van dit register en de link met de LVV beter te duiden, zal vanaf januari de benaming LVV-registervertrouwenspersoon, worden gehanteerd. Dit houdt in dat hiervoor een nieuw logo LVV-registervertrouwenspersoon wordt geïntroduceerd. Na 1 januari 2024 zal dit nieuwe logo met alle leden worden gedeeld die dit logo mogen voeren.

Assessoren

In de LVV Nieuwsbrief van juni is een oproep aan potentiële assessoren gedaan om mee te werken aan het landelijk examen voor de vertrouwenspersoon. Hier hebben 8 (!) vertrouwenspersonen direct op gereageerd. Deze personen zijn inmiddels benaderd door het Examenadviesburo dat ons helpt met de totstandkoming van het landelijk examen.
Met deze groep wordt gestart. Wanneer in de toekomst blijkt dat een uitbreiding van de poule nodig is dan plaatsen we weer een oproep. Wij zijn blij met deze enthousiaste groep assessoren.