Logo

Sabah en Carolien vertrouwenspersonen voor de LVV

Sabah en Carolien vertrouwenspersonen voor de LVV

29 augustus 2023

De LVV staat voor goede en integere omgangsvormen op de werkvloer. Ook op de werkvloer van de LVV zelf. Als onderdeel daarvan heeft het bestuur begin dit jaar een vacature uitgezet en Carolien Reinking en Sabah Nhass bereid gevonden om per 1 september 2023 te fungeren als vertrouwenspersoon voor de LVV.

Zij zijn het aanspreekpunt voor leden die in hun hoedanigheid als vertrouwenspersoon geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen of integriteitsissues binnen de LVV. Natuurlijk hopen wij Carolien en Sabah niet actief in te hoeven zetten, maar we weten ook als geen ander dat er soms dingen gebeuren tussen mensen die als grensoverschrijdend worden ervaren en dan is het goed dat er vertrouwenspersonen zijn, ook binnen de LVV. 

Carolien Reinking en Sabah Nhass stellen zich graag aan u voor!

Carolien Reinking

Carolien Reinking bewerktUit een oprechte interesse in mensen en met veel ervaring in het bedrijfsleven, ben ik de opleiding gaan doen tot vertrouwenspersoon bij het LIVP en heb Talk&Trust opgericht.

Door mijn werkervaring (in de luchtvaart, consultancy en de hospitality industrie), weet ik wat er allemaal op de werkvloer kan spelen en ook al streeft elke organisatie naar een veilige werkomgeving, er kan toch iets gebeuren. Naast mijn werkervaring heb ik ook 10 jaar buiten Nederland gewoond, in vier verschillende landen, waardoor ik mij ook goed kan verplaatsen in alle internationale medewerkers die in Nederland werken en ik voer veel gesprekken in het Engels. Ik werk als extern vertrouwenspersoon voor diverse organisaties; mijn opdrachtgevers variëren van multinationals, culturele instellingen, productie bedrijven tot accountantskantoren, IT-bedrijven en recruitmentkantoren, en nu ook de LVV.

Mijn motivatie en drijfveer bij alle opdrachten is, om samen met de opdrachtgever de sociale veiligheid zo te verhogen dat de medewerkers zich vrij voelen om elkaar aan te spreken en dat er een open communicatie zonder oordeel is. Dit probeer ik samen met de organisaties te bereiken door goed zichtbaar en bereikbaar te zijn, en daarnaast door presentaties te geven over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.

Ik ben enorm vereerd dat ik door de LVV benoemd ben als een van de twee externe vertrouwenspersonen, voor alle leden van de vereniging. Ik vind het een hele goede zaak dat een vereniging als de LVV zelf ook externe vertrouwenspersonen aanstelt, waardoor de onpartijdigheid en onafhankelijkheid gegarandeerd wordt. Ik verheug me enorm op de samenwerking. Ik ben bereikbaar via 0611131402 of via info@talkandtrust.nl


Sabah Nhass

Sabah Nhass

Als vertrouwenspersoon creëer ik een veilige en vertrouwelijke omgeving, waarin jij jouw ervaringen kunt delen. Samen kijken we naar oplossingsrichtingen. Mijn naam is Sabah Nhass, en ik ben een van de vertrouwenspersonen voor de leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Het is een voorrecht om deel uit te maken van een organisatie zoals de LVV. Graag zet ik mijn kennis en vaardigheden in om bij te dragen aan een sociaal veilige werkvloer voor alle leden.

Mijn ruim twintigjarige werkervaring binnen de GGZ (o.a. als herstelcoach, projectleider en locatiemanager) geeft mij een waardevolle bagage in mijn rol als vertrouwenspersoon. Ik kijk vanuit een breed perspectief, en door mijn analytische blik ben ik in staat om snel tot de kern van een kwestie te komen. Daarnaast ben ik als vertrouwenspersoon goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, onder meer door regelmatig intercollegiaal overleg en intervisie. Ik ben dus volledig toegewijd aan het leveren van hoogwaardige ondersteuning.

Door mijn etnisch-culturele achtergrond kan ik diversiteitsensitief werken. Dat betekent dat ik oog heb voor de behoeften, wensen en mogelijkheden van medewerkers met een diverse achtergrond. Ik heb ervaren dat dit een waardevolle bijdrage kan leveren aan het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin elke medewerker van zichzelf kan en mag zijn.

Aarzel niet om contact met me op te nemen voor meer informatie of om een kennismakingsgesprek in te plannen. Dit kan via: info@sabahnhass.nl | 06 81596005 | sabahnhass.nl