Logo

Internetconsultatie wetsvoorstel 'Vrij en veilig onderwijs' staat open

Internetconsultatie wetsvoorstel 'Vrij en veilig onderwijs' staat open

5 september 2023

Begin april stelde voormalig onderwijsminister Wiersma diverse maatregelen voor ter verbetering van de (sociale) veiligheid op scholen. De VO-raad onderstreept het belang van een open en veilige cultuur op school, maar is van mening dat er in het wetsvoorstel 'Vrij en veilig onderwijs' te veel nadruk ligt op repressie en te weinig op preventie. Tot zondag 24 september kan er via twee internetconsultaties op de voorgestelde wijzigingen in wet- en regelgeving worden gereageerd.

Wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs

Met het wetsvoorstel worden de volgende aanpassingen gedaan in de wet veiligheid op school: 

  • Uitbreiden van de jaarlijkse monitor van de veiligheidsbeleving van leerlingen op school.  
  • Uitbreiden van de jaarlijkse schoolmonitor naar al het onderwijspersoneel.  
  • Invoering van een meldplicht voor ernstige incidenten.  
  • Uitbreiding van de bestaande meld-, overleg- en aangifteplicht voor zedenmisdrijven met een meld- en overlegplicht voor seksuele intimidatie. Dit gold eerder alleen voor seksueel misbruik.  
  • Versterking van het klachtenstelsel. Zowel de interne procedure (het verplicht stellen van vertrouwenspersonen en het verbeteren van hun positie en de professionaliteit) als de externe procedure (het aansluiten bij een landelijke klachtencommissie en het invoeren van een bindend advies) wordt aangescherpt.  
  • Sneller en steviger ingrijpen van de inspectie als er iets misgaat. 

Reageer hier op het wetsvoorstel 'vrij en veilig onderwijs' en lees ook het standpunt van de VO-raad.

Bron: VO-raad, d.d. 4 september 2023

Klaslokaal.png