Logo

Update stand zaken rondom implementatie landelijk examen

Update stand zaken rondom implementatie landelijk examen

25 september 2023

Logo SKVVoor de duidelijkheid: dit landelijk examen betreft de nieuwe lichting vertrouwenspersonen die vanaf 1 januari 2024 hun basisopleiding gaan doen. Vanaf dat moment moeten de cursisten een landelijk examen doen om het basisdiploma LVV-vertrouwenspersoon te ontvangen. Met het diploma kan men zich inschrijven in het register.

Overgangsperiode
Voor de cursisten die vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 de basisopleiding hebben gedaan is een overgangsperiode ingesteld. Zij kunnen zich tot en met 31 maart 2024 zonder een landelijk examen inschrijven in het LVV-register bij Hobéon/SKO. Daarna vervalt deze overgangsregeling.

Op koers
We liggen nog steeds op koers met de implementatie van het landelijk examen. Er wordt hard gewerkt door alle betrokkenen om alles gereed te krijgen. En dat zijn er best veel: de opleiders van de basisopleiding, Examenadviesburo, Hobéon/SKO, Hobéon (KIWA), de ledenraad, het bestuur van de LVV en het bestuur van de SKV.

De eind- en toetstermen liggen nu bij de opleiders van de geaccrediteerde basisopleiding LVV-vertrouwenspersoon, zodat zij hier kennis van kunnen nemen.
Een groot gedeelte van de examenvragen voor het schriftelijk examen is gereed en wordt gereviewd.
Een gedeelte van de casussen voor het mondeling examen is ook klaar en wordt ter beoordeling aangeboden.

Het is straks mogelijk zich via de SKV-website aan te melden voor het landelijk examen. Nadat het schriftelijk examen, dat uit meerkeuzevragen bestaat, is behaald kan men voor het mondeling examen opgaan. Dit is een rollenspel waarbij het 1e opvanggesprek wordt gevoerd. Hierbij is een assessor en een acteur betrokken.

Waarom doen we dit?
De LVV wil met het invoeren van een landelijk examen de professionaliteit van de registervertrouwensoersoon vergroten en het niveau van de uitstroom van de cursisten die een basisopleiding hebben gedaan homogener krijgen. Met de opleidingsbureaus wordt hier hard aan gewerkt.