Logo

Kennissessie rouw op de werkvloer

Kennissessie rouw op de werkvloer

12 oktober 2023

Tijdens de Week van de Mediation organiseert Mediation Amsterdam op dinsdag 31 oktober een kennissessie over rouw op de werkvloer. Deze kennissessie is ook zeer interessant voor vertrouwenspersonen. Werknemers in rouw kunnen namelijk in precaire conflictsituaties belanden met collega’s of leidinggevenden, terwijl ze in een kwetsbare staat zijn. Er hangt een soort taboe rond de communicatie met werknemers in de rouw. Uit angst om iets verkeerd te doen, zegt of vraagt men maar niets. Een vertrouwenspersoon kan in die situaties een veilige haven zijn om de problemen mee te delen en te overleggen hoe hiermee om te gaan binnen de werksituatie.


Daarom nodigt Mediation Amsterdam u graag uit om aan deze zoom-sessie deel te nemen.

Achtergrond 
Hoe ga je om met een medewerker die worstelt met verlies? Verlies kent vele vormen. Verlies van een naaste, maar ook verlies van identiteit, door ziekte of door het komen te vervallen van een functie. Hoe kun je als collega en/of werkgever naast iemand gaan staan? En voor hoe lang? Zijn er ‘regels’ rondom rouw? Wat werkt wel en wat werkt niet?

In deze interdisciplinaire kennissessie voor professionals willen we iedere bijeenkomst vanuit verschillende invalshoeken het gesprek over actuele thema's voeren. Vanuit HR, leidinggevende, verzuimbegeleiding, mediator bedrijfsarts, vertrouwenspersoon en de juridisch adviseur brengen we allemaal een eigen blik, kennis en ervaring mee. Het blijkt keer op keer heel waardevol om deze met elkaar uit te wisselen. Netwerken en relaties verdiepen mét inhoud!

Programma en sprekers
De kennissessie start om 10 uur met korte presentaties en een gesprek met onze experts. Daarvoor zijn de volgende deskundige professionals uitgenodigd:

  1. Marion Uitslag, Hogeschool docent en onderzoeker, mediator in straf- en arbeidszaken en auteur van diverse publicaties over rouw.
  2. Willem Tukker, Manager Finance en Control en ervaringsdeskundige ouder na verlies van een kind bij het Leger des Heils.
  3. Een panel van maatschappelijk werkers

Om 10.45 breken we op in kleinere groepjes, om met elkaar verder te brainstormen over eigen casuïstiek en ieders’ ervaringen met het thema rouw en verlies in de arbeidsrelatie. De ervaring is dat juist daar de mooiste gesprekken ontstaan, omdat de meesten van u niet zo vaak in de gelegenheid zijn om kennis en ervaringen te delen met andere professionals. 

Om 11.45 ronden we af met een rondje oogsten van inzichten en om 12.00 sluit de bijeenkomst.

Praktisch

We sturen c.a. 1 week voor de bijeenkomst een mail met bevestiging, de zoom-link en aanvullende informatie naar iedereen die zich heeft aangemeld.

Aanmelden

Rouw op werk.png