Logo

Visie Externe Vertrouwenspersonen voor de LVV-leden

Visie Externe Vertrouwenspersonen voor de LVV-leden

25 oktober 2023

Als vertrouwenspersoon bent u voor velen de steun en toeverlaat. Organisaties en hun medewerkers vinden bij u een luisterend oor op het gebied van sociale en psychologische veiligheid, ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de werkvloer. Deze rol is nog nooit eerder zo belangrijk geweest en brengt vele complexe uitdagingen met zich mee.


Door: Sabah Nhass en Carolien Reinking

Een van die complexe uitdagingen, kan de culturele context van een melder zijn. Wat als normaal wordt beschouwd in de ene cultuur, kan als ongepast of ongewenst worden ervaren in een andere cultuur. Het bespreekbaar maken van deze verschillen kan als een uitdaging voelen.

Een andere ingewikkelde kwestie is: hoe zit het eigenlijk wanneer u als LVV-lid, die het vak kent en begrijpt, zélf in een situatie belandt waarbij u te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen van een collega?

Het kan dan helpen om uit te wijken naar een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon die objectief met je meedenkt. Soms zitten we vast in onze eigen bubbel en kan het voor jezelf zorgen en voor je eigen belangen opkomen plotseling een stuk complexer worden. En hoe waardevol is het dan dat u iemand kunt benaderen voor een luisterend oor en advies?

Daarom heeft het bestuur van de LVV ervoor gekozen om vertrouwenspersonen aan te stellen voor haar leden. Dus bent u lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en komt u in de samenwerking met een ander lid, een bestuurslid, een lid van de ledenraad of met een medewerker van MOS (het verenigingsbureau van de LVV) in een ongewenste situatie, dan zijn wij er voor u om een luisterend oor te bieden en om u te begeleiden naar de gewenste oplossing.

Als externe vertrouwenspersonen voor de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) koesteren wij, Sabah Nhass en Carolien Reinking, een duidelijke visie op onze rol en verantwoordelijkheden jegens alle ruim 3000 leden van deze vereniging. Onze visie is gebaseerd op vier essentiële principes:
- onafhankelijkheid
- integriteit
- toegankelijkheid
- professionaliteit

Onafhankelijkheid: Als externe vertrouwenspersonen verbinden wij ons tot volledige onafhankelijkheid. Wij laten ons niet beïnvloeden door enige druk vanuit de organisatie of andere externe krachten. Onze visie is om een schild te vormen dat de vertrouwelijkheid en neutraliteit van het proces beschermt, zodat onze leden vrijelijk hun zorgen en klachten kunnen uiten.

Integriteit: Integriteit is voor ons een niet-onderhandelbare kernwaarde. Wij streven ernaar om altijd ethisch en professioneel te handelen, in overeenstemming met alle relevante wettelijke en ethische normen. Onze visie is om een omgeving te creëren waarin eerlijkheid en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn, en waarin elk lid van de LVV op onze integriteit kan vertrouwen.

Toegankelijkheid: Wij zijn vastberaden om maximaal toegankelijk te zijn voor alle LVV-leden. Onze visie is dat niemand zich belemmerd mag voelen om contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar te zijn, zowel fysiek als emotioneel, om iedereen te ondersteunen die behoefte heeft aan vertrouwelijke gesprekken en oplossingsrichtingen.

Professionaliteit: We handelen op een professionele manier bij het uitvoeren van onze taken. Dit omvat het respecteren van ethische normen en het naleven van de vertrouwelijkheidsvereisten.

In onze visie als externe vertrouwenspersonen voor de LVV-leden zien wij onszelf als hoeders van integriteit en vertrouwelijkheid. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit en toegankelijkheid zijn de fundamenten waarop wij bouwen om te zorgen voor een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin alle LVV-leden zich gehoord en gesteund voelen bij het aanpakken van hun zorgen en uitdagingen. Wij zijn toegewijd aan het dienen van de belangen van de LVV-gemeenschap en het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en respect binnen de vereniging.

Deze waarden vormen de basis van onze rol als vertrouwenspersoon en sturen ons in onze interacties en besluitvorming bij het ondersteunen en beschermen van de belangen van LVV-leden.

U kunt met ons in contact komen op de volgende manieren:

Sabah Nhass:  info@sabahnhass.nl ; tel. 06 8159 6005
Carolien Reinking: info@talkandtrust.nl of carolien@talkandtrust.nl ; tel. 06 1113 1402

SabahCarolienLVV3.jpg