Logo

Themabijeenkomst ongewenst gedrag i.c.m. alcohol en drugs

Themabijeenkomst ongewenst gedrag i.c.m. alcohol en drugs

22 januari 2024

De themabijeenkomst ongewenst gedrag i.c.m. alcohol en drugs die we eerder deze week samen met het Trimbos Instituut hebben georganiseerd mocht met een kleine 300 aanmeldingen rekenen op een ongekend grote belangstelling. Blijkbaar is er veel behoefte aan informatie over dit thema, een positief signaal waar we als LVV zeker een vervolg aan gaan geven!

Binnen een dag waren er al 300 aanmeldingen en dit aantal ging eigenlijk voorbij aan het doel van deze bijeenkomst, namelijk het ophalen van ervaringen van LVV-leden op het thema

Zoals aangegeven in de uitnodiging was het doel van de bijeenkomst het ophalen van ervaringen van leden op dit thema. Een bijeenkomst dus waarop we vooral informatie wilden halen en niet zozeer informatie wilden brengen. We willen samen met Trimbos Instituut leren van de ervaringen van leden met betrekking tot ongewenst gedrag in combinatie met alcohol en drugs, met als doel deze informatie te verwerken en te onderzoeken om dit in vervolgsessies te kunnen delen.

Achteraf kunnen we constateren dat het doel voor veel deelnemers onvoldoende duidelijk was. Kennelijk hebben we dit als LVV niet goed genoeg gecommuniceerd. Als gevolg daarvan kunnen we constateren dat de gekozen opzet (zowel qua techniek als vorm) niet heeft aangesloten bij de verwachtingen van een aantal deelnemers. Zeker niet gezien het grote aantal deelnemers.

Hoewel we veel positieve feedback mochten ontvangen waren een aantal deelnemers ook teleurgesteld in de themabijeenkomst. Dat vinden we buitengewoon jammer, we zien dit ook als een leermoment voor komende bijeenkomsten. Overigens zijn we wel van mening dat we juist van vertrouwenspersonen mogen verwachten dat ze de feedbackregels volgen en ondanks hun teleurstelling met enige nuance kunnen reageren.

Wat we vooral meenemen uit deze themabijeenkomst is de duidelijke behoefte aan informatie over het thema ongewenst gedrag i.c.m. alcohol en drugs. De terugkoppeling uit de verschillende groepen en vragen die we hebben ontvangen via de chat en mail gaan we samen met Trimbos Instituut verwerken en gebruiken voor volgende sessies. De groepen die nog geen terugkoppeling hebben ingestuurd kunnen dit nog doen tot 1 februari a.s. Dit kan per mail naar gerda.arends@lvvv.nl.       

Tot slot willen we de deelnemers aan de themabijeenkomst bedanken voor hun deelname en interesse!  

Feestje op werk alcohol.png