Logo

NVP presenteert Code voor Sociale Veiligheid

NVP presenteert Code voor Sociale Veiligheid

21 maart 2024

Op donderdag 21 maart introduceerde NVP (Netwerk voor HR-Professionals) tijdens haar voorjaarscongres in Rotterdam de NVP code sociale veiligheid. NVP-voorzitter Irene Oerlemans overhandigde daarbij het eerste exemplaar aan Raymond Puts, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN.

De code legt de basisprincipes vast voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Het document biedt HR-professionals richtlijnen voor het ontwikkelen van beleid, het vormgeven van cultuur en het uitvoeren van taken met betrekking tot sociale veiligheid. NVP-bestuurslid Brenda Warmer: “NVP heeft het voortouw genomen met deze code omdat wij HR-professionals zien struikelen over dit gevoelige en urgente onderwerp. Met name over waar, met wie en hoe je begint aan deze organisatie- en cultuurverandering.”

Toolkit
De NVP code sociale veiligheid is ontwikkelt in samenwerking met de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen), Movisie, Stichting van de Arbeid, Kyden en Caop en bedoeld als startpunt van een dialoog. Warmer: “De code is een toolkit met basiselementen om een veilige organisatiecultuur te kunnen borgen en met name een gedegen beleid en proces op te stellen. De basisbegrippen en uitgangspunten in de code helpen met het bespreekbaar maken van waar je als organisatie staat en wat je wilt verbeteren. Het is waardevol dat we deze code met specialistische partners hebben kunnen schrijven om zo de krachten te bundelen en de aanwezige kennis hierover samen te brengen in een praktische code.”

De code is hier te downloaden.

NVP code sociale veiligheid.jpg