Logo

LVV op Conferentie Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

LVV op Conferentie Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

25 maart 2024

Op 21 maart jl. vond de Conferentie Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. De conferentie werd georganiseerd door regeringscommissaris Mariëtte Hamer.

De dag werd geopend met een indrukwekkend verhaal/toneelstuk van een ervaringsdeskundige op dit thema. Verder werd er onder anderen gesproken door minister Dijkgraaf van onderwijs. Hij sprak over het belang van een sociaal veilige leeromgeving en welke acties dit moet gaan bevorderen. Sinds het actieprogramma startte vorig jaar, is heel wat bereikt. Zo sloten studentenorganisaties van het MBO, HBO en WO in de zomer van 2023 het Studentenpact om samen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het studentenleven aan te pakken. Met GELIJKSPEL en Rutgers, expertisecentrum seksualiteit wordt deze beweging ondersteund en wordt in elke studentenstad voorlichting gegeven. 

Stand conferentieDe LVV was met een stand vertegenwoordigd op de informatiemarkt die tijdens de pauzemomenten bezocht kon worden door de deelnemers aan de conferentie. In onze stand konden belangstellenden in gesprek gaan met de bestuursleden Angela van Buuren-Evers en Gerda Arends. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en nieuwe contacten gelegd. We hopen deze informatie verder te delen binnen de LVV door deze organisaties uit te nodigen voor een webinar bij LVV TV.

Na een plenaire sessie inclusief boeiende panelgesprekken met experts, vonden er talrijke inspirerende workshops plaats in een kleinere setting. Voordat de netwerkborrel startte, werd er afgesloten met wederom een plenaire sessie.

De afwisseling maakte de dag heel dynamisch en divers. Er is binnen dit nationaal actieprogramma ook gewerkt aan concrete handvatten om de Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bespreekbaar te maken.

Aan het einde van de dag hebben alle deelnemers de Koerskaart ontvangen met het thema samen trekken we de grens. Dit is een set gesprekskaarten die op de werkvloer of in klassen als hulpmiddel gebruik kan worden om het gesprek hierover te faciliteren. Meer informatie over deze koerskaart is te vinden op Met elkaar trekken we de grens – KoersKaart.

Het was goed en waardevol om als LVV medewerking te verlenen aan deze conferentie en we zullen uiteraard ook betrokken blijven bij het nationaal actieprogramma.

Cultuuromslag conferentie.jpg