Logo

LVV Helpdesk zoekt versterking

LVV Helpdesk zoekt versterking

27 maart 2024

De helpdesk bestaat uit een aantal LVV-leden die op vrijwillige basis vragen van vertrouwenspersonen over het vertrouwenswerk beantwoorden.

De helpdesk bestaat op dit moment uit 4 leden. Aad Schoenmakers heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de helpdesk.

Daarom deze oproep:
Wie wil het stokje van Aad overnemen?

De helpdesk is bedoeld voor leden van de LVV die willen sparren met een collega-vertrouwenspersoon. Dat kan gaan over de positie van de VP binnen de organisatie, over dilemma’s waar de VP tegenaan loopt binnen de organisatie, maar ook over lastige casussen en vragen die rijzen bij het contact met de melder.

Wil je kennis en informatie delen met andere vertrouwenspersonen via onze Helpdesk?
Meld je dan aan via ons secretariaat info@lvvv.nl
Ook voor vragen over de invulling van de taak binnen de helpdesk kun je mailen naar ons secretariaat.

Namens alle leden van de LVV langs deze weg onze dank aan Aad Schoenmakers voor zijn inzet binnen de helpdesk de afgelopen jaren. 

 

Helpdesk.png