Logo

Belastingdienst publiceert jaarrapportage integriteit 2023: bekendheid vertrouwenspersoon vergroot

Belastingdienst publiceert jaarrapportage integriteit 2023: bekendheid vertrouwenspersoon vergroot

24 mei 2024

De jaarrapportage integriteit 2023 laat zien hoe de Belastingdienst integer handelen ondersteunt. “We investeerden het afgelopen jaar nadrukkelijk in het verlagen van de drempel om met elkaar, met een leidinggevende of met een vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Want problemen los je niet op als je ermee blijft rondlopen. Medewerkers weten daardoor ook onze vertrouwenspersonen steeds beter te vinden. Zo werken we samen aan een integere Belastingdienst”, aldus Anouk Eisma, Coördinator Integriteit.

Belang van integriteit

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig en integer met informatie en bevoegdheden omgaat. Integriteit is daarom een belangrijke kernwaarde. Anouk: “We faciliteren een integere werkcultuur door onze collega’s bewust te maken van integriteitsdilemma’s. We stimuleren om dilemma’s eerst te bespreken met collega’s en als dat niet helpt om het signaal aan te kaarten bij de leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Ook is er de mogelijkheid om een melding te doen bij een van de daarvoor bestemde meldpunten.” 

Bekendheid vertrouwenspersoon vergroot

Uit het jaarrapport volgt dat er een toename is van het aantal signalen bij de vertrouwenspersonen. Van 479 in 2022 naar 730 in 2023. De vertrouwenspersoon is na de leidinggevende het eerste aanspreekpunt om kwesties mee te bespreken. De stijging in het aantal signalen laat vooral zien dat de meldingsbereidheid onder medewerkers is toegenomen. Binnen de Belastingdienst is ook veel aandacht geweest voor de mogelijkheid signalen aan te kaarten.

Weerbaarheid tegen criminaliteit

De Belastingdienst blijft integriteit als belangrijk thema agenderen. Daar komt dit jaar het ontwikkelen van de weerbaarheid van Belastingdienstmedewerkers tegen ondermijnende criminaliteit bij. Anouk: “We organiseren trainingen voor medewerkers over het herkennen van risico’s en hoe je moet handelen bij verdachte situaties. Verder maken we een inventarisatie per functie over de risico’s en kijken we hoe we de screening van nieuwe collega’s kunnen verbeteren. Om te zorgen voor een goede en eenduidige aanpak tegen ondermijning richt de Belastingdienst een Bureau Veiligheid & Integriteit op.”

Bron: Over de Belastingdienst, 15 mei 2024

Vertrouwenspersoon HR.png