Logo

Help de helpdesk uitbreiden

Help de helpdesk uitbreiden

27 juni 2024

De helpdesk bestaat uit LVV-leden die op vrijwillige basis vragen van vertrouwenspersonen over het vertrouwenswerk beantwoorden. De helpdesk bestaat op dit moment uit 4 leden.


Sophie Westra zal vanaf september toetreden tot de helpdesk en daarmee Aad Schoenmakers opvolgen. Aad nogmaals dank voor je inzet binnen de helpdesk de afgelopen jaren!

De helpdesk is bedoeld voor leden van de LVV die willen sparren met een collega-vertrouwenspersoon. Dat kunnen vragen zijn over de positie van de VP binnen de organisatie, over dilemma’s waar de VP tegenaan loopt binnen de organisatie, maar ook over lastige casussen en vragen die rijzen bij het contact met de melder.

HelpdeskBehoefte aan uitbreiding
Wegens de groei van het aantal leden en daarmee ook het aantal vragen dat aan de helpdesk wordt voorgelegd is er behoefte aan uitbreiding van de helpdesk.

Wilt u kennis en informatie delen met andere vertrouwenspersonen via onze Helpdesk? Meldt u dan aan via ons secretariaat info@lvvv.nl. Ook voor vragen over de invulling van de taak binnen de helpdesk kunt u mailen naar ons secretariaat.