'Ik word hier ziek van' - Opinie

29 06 2017

Woedend, vechtend tegen de tranen en overstuur vertelt de melder met horten en stoten zijn relaas: ‘Ik ben 4 maanden geleden in de ziektewet geraakt door een hartaanval, nadat een van onze cliënten flipte. Zij ging helemaal uit haar dak. Het werd me even allemaal teveel, temeer omdat ik ook net gescheiden ben. (Hiervoor ben ik overigens al in begeleiding).’

‘Gisteren moest ik naar de bedrijfsarts. Ik zag dat hij net voor het gesprek met mij uit de kamer van mijn leidinggevende glipte. Hij gaf het ook grif toe. Sterker nog: mijn leidinggevende schoof het laatste kwartier van het gesprek aan. Gewoon vier handen op een buik. Bah! Heel intimiderend allemaal! Dat kan toch zomaar niet! Mijn leidinggevende liet er geen gras over groeien. Hij wil dat ik opstart en wel twee uur per dag op een andere groep. Het is een hele rustige plek waar nooit iets gebeurt. Ik voel me nu echt helemaal onder druk gezet. Ze hebben geen oor voor mij. Het heeft allemaal te maken met het nieuwe beleid dat gericht is op minder ziekteverzuim. Wij zitten met een heel hoog verzuimcijfer en nu ben ik de dupe. Stank voor dank, na al die jaren. 21 Jaar werk ik voor de organisatie. Buiten een skiongeluk ben ik nooit ziek geweest. Ik wil helemaal niet naar een andere groep, ook niet als opstap. Ik wil naar mijn eigen team en wel op het moment dat ik daar aan toe ben. Ik heb mijn leidinggevende gezegd dat ik NIET KAN GAAN WERKEN. Hij heeft het voor nu zo gelaten. Nou moet ik over 3 weken weer op gesprek. Ik word hier ziek van. Kun jij met mij meegaan. Ik voel me echt heel onveilig en geïntimideerd.’

 

Wat moet ik hiermee als vertrouwenspersoon?

Is hier sprake van ongewenste omgangsvormen of doen de leidinggevende en de bedrijfsarts gewoon hun werk? Waar liggen je mogelijkheden en waar liggen de grenzen en de risico’s in de rol van vertrouwenspersoon richting melder, bedrijfsarts, leidinggevende en organisatie?  Is het aan jou als vertrouwenspersoon om vast te stellen of er sprake is van ongewenste omgangsvormen of van een arbeidsconflict, of dat de zaken door elkaar heen lopen? Welke informatie kun jij als vertrouwenspersoon geven over het proces rondom ziekteverzuim? Welke vragen kun je nog stellen? Wat moet ik als vertrouwenspersoon weten over ziekteverzuim?

 

Vanaf 1 juli 2017 krijgen werknemers recht op een second opinion door een tweede bedrijfsarts.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een behoorlijk aantal onduidelijkheden van zowel vakorganisaties als werknemers weggenomen. Het volgende staat nu vast: 

 • De second opinion geldt alleen voor het advies van de behandelend bedrijfsarts. Ook is een second opinion over een second opinion uitgesloten.
 • De resultaten van de second opinion worden niet verstrekt aan de bedrijfsarts wegens privacy redenen.
 • Als het contract tussen de werkgever en arbodienst ruimte biedt voor keuze uit meerdere bedrijfsartsen voor een second opinion, dan is het aan de werknemer om die keuze te maken.
 • Kiest de werknemer voor een second opinion van een bedrijfsarts met wie u geen contract heeft én waar u geen toestemming voor heeft gegeven? Dan komen de kosten voor de werknemer.
 • De eerste bedrijfsarts legt het contact met de second opinion bedrijfsarts.
 • Naast de mogelijkheid voor een second opinion bij een andere bedrijfsarts blijft de mogelijkheid bestaan van een deskundigenoordeel bij het UWV. Over dit oordeel is geen second opinion mogelijk

 

De regering heeft niet alles ‘panklaar’. De volgende zaken laat de wetgever aan de bedrijven zelf over:

 • De prijsvorming rond een second opinion.
 • Het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ waarmee een second opinion geweigerd kan worden, zal niet nader worden gedefinieerd. Dit is volgens de regering niet nodig, omdat een second opinion alleen bij hoge uitzondering geweigerd kan worden. Dit zal in de praktijk dus nagenoeg niet voorkomen.
 • Er worden geen eisen gesteld aan het aantal bedrijfsartsen dat beschikbaar moet zijn voor een second opinion.

 

De vertrouwenspersoon die op de hoogte is van al dit soort zaken kan van grote betekenis zijn voor de verzuimende melder.

Hartelijke groet,
Marcel van Oss

Directeur/ trainer

Van Oss & Partners  Opleiding Vertrouwenspersoon.nl

Meer van het laatste nieuws
Gomarus scholen door OM onderzocht vanwege discriminatie om geaardheid -
21 09 2021
Lhbti+-leerlingen vaker dan hetero's gepest door leraren
17 09 2021
Social media
 1. @LVV Op 5 oktober is het Diversity Day! Staat diversiteit bij uw bedrijf hoog in het vaandel? Of kan het juist nog wel e… https://t.co/328DFpxXRo
 2. @LVV Op 21 april gaat LVV voorzitter Inge te Brake in gesprek met Alie Kuiper over een ILO Verdrag over de aanpak van ge… https://t.co/MqOr54AlUw
 3. @LVV NIEUW IN ONZE ACADEMIE: Webinar Van ongewenst gedrag naar vertrouwen op de werkvloer. Heeft u deze live uitzendin… https://t.co/1sQ3u14JHJ
Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie