1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Minister Bruno Bruin: 'Seksuele intimidatie in de zorg is verontrustend’

Minister Bruno Bruins (Medische zorg) vindt het verontrustend dat ‘zoveel artsen en geneeskundestudenten’ aangeven te maken hebben gehad met seksueel overschrijdende opmerkingen en gedrag. Datzelfde geldt voor de ‘beperkte mate’ waarin slachtoffers dit aankaarten.

Klik hier om het artikel online te lezen of lees hieronder verder:

Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen van PvdA en GroenLinks naar aanleiding van de recente #MeToo-enquête van Medisch Contact en Arts in Spe. Daaruit bleek onder meer dat 30 procent van de respondenten te maken had met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 60 procent van hen ging het om ongewenste aanrakingen, bij 73 betrof het grapjes of opmerkingen.

Bruins: ‘Het onderzoek van Medisch Contact laat zien dat organisaties nog meer moeten investeren in een veilige werkcultuur, waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is en gemeld kan worden.’ Overigens gaat dit wat Bruins betreft verder dan seksueel grensoverschrijdend gedrag: ‘Het gaat over hoe om te gaan met werkdruk of agressie van patiënten.’

Uit het onderzoek van Medisch Contact blijkt vooral dat vrouwelijke artsen seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken. En dan met name vrouwen die lager in de hiërarchie staan. Hierover merkt Bruins op dat er ‘per definitie’ een hiërarchische relatie bestaat tussen artsen en coassistenten. (…) Zeker in een dergelijke relatie is een veilige leeromgeving op de werkvloer van groot belang. Daar waar dit niet het geval is, moet de coassistent dit kunnen aankaarten.’

Hij wijst erop dat ziekenhuizen in de regel vertrouwenspersonen, klachtenregelingen en klachtencommissies hebben. Het feit dat artsen niettemin seksueel grensoverschrijdend gedrag zo weinig aankaarten, laat volgens de minister zien dat organisaties ‘nog meer’ moeten investeren in een veilige werkcultuur.

De uitkomsten van de enquête stroken grotendeels met uitkomsten uit 2006 van een ander onderzoek. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) wees erop dat er nauwelijks iets is veranderd sindsdien. Bruins erkent dat en stelt dat het realiseren en behouden van een veilige werkcultuur een ‘continue inspanning’ vergt van werkgevers en werknemers.

Bruins zegt toe met de sector in gesprek te gaan over aanvullende maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan en te voorkomen. Eerder had staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark aangekondigd om de rol en positie van vertrouwenspersonen te willen versterken.

Bron: Medisch Contact, 16 juli 2018

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Klokkenluider Frits Veerman is benadeeld door zijn voormalige werkgever, omdat hij melding had gemaakt van bedrijfs… https://t.co/S1G5zaQf1v
  2. @LVV Aswintha Vermeulen kreeg op haar zevende verjaardag te maken met racisme, schreef er op haar zeventiende een pracht… https://t.co/FendzZnknZ
  3. @LVV Afgelopen woensdag hielden we onze ALV digitaal! @ingetebrake, @JaapWaverijn en @dga71 van het LVV-bestuur zaten i… https://t.co/QmLU0hZJW6