1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Niet-pluisinstrument Stichting School & Veiligheid

Niet-pluisinstrument
Stichting School & Veiligheid heeft een nieuwe intervisietool ontwikkeld: het ‘Niet-pluisinstrument’. Hiermee kan de school in kaart brengen hoe gebeurtenissen, situaties en kenmerken het welzijn van een leerling positief of negatief beïnvloeden. Het Niet-pluisinstrument is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl/nietpluis. 

Niet-pluisgevoel
Het is een situatie die veel docenten zullen herkennen: een leerling vertoont gedrag dat het gevoel oproept dat er iets niet in orde is. Vaak gaat het om een niet-pluisgevoel dat meer is gebaseerd op onderbuikgevoelens dan op zichtbare gedragingen. Het Niet-pluisinstrument kan houvast bieden bij een gesprek hierover. 

Opzet van het instrument
Met een aantal medewerkers die de jongere kennen, brengt u de leerling in vijf stappen in kaart. Het instrument bevat voorbeeldvragen en items die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de jongere. De uitkomst kan zijn dat er meer zorg nodig is, dat de leerling wordt aangemeld bij het zorgteam of dat de beschermende factoren voldoende zijn.

Theoretisch kader
Het tweede gedeelte van het Niet-pluisinstrument geeft een theoretische onderbouwing van de tool. De vragen en items om een leerling in kaart te brengen zijn gebaseerd op verschillende invalshoeken: life events, triggerfactoren, kwetsbaarheid & risicofactoren en veerkracht & beschermende factoren. Deze invalshoeken worden in het theoretisch kader nader verklaard en uitgewerkt.

Stichting School & Veiligheid
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies over sociale veiligheid op school via websites, conferenties, trainingen en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolprofessionals zoals schoolleiders, leraren en vertrouwenspersonen. Stichting School & Veiligheid wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 

PERSBERICHT       
Utrecht, 14 november 2019
Bron: Stichting School & Veiligheid

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Klokkenluider Frits Veerman is benadeeld door zijn voormalige werkgever, omdat hij melding had gemaakt van bedrijfs… https://t.co/S1G5zaQf1v
  2. @LVV Aswintha Vermeulen kreeg op haar zevende verjaardag te maken met racisme, schreef er op haar zeventiende een pracht… https://t.co/FendzZnknZ
  3. @LVV Afgelopen woensdag hielden we onze ALV digitaal! @ingetebrake, @JaapWaverijn en @dga71 van het LVV-bestuur zaten i… https://t.co/QmLU0hZJW6