1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Seksueel misbruik en discriminatie op scholen flink gestegen

In het afgelopen schooljaar is er via speciale vertrouwensinspecteurs 134 keer melding gemaakt van seksueel misbruik in het onderwijs. In het jaar ervoor was dat 106 keer.

Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs. In de achttien jaar dat de inspectie dergelijke cijfers publiceert, was het aantal twee keer hoger dan nu, namelijk in 2003 en 2005.

Seksuele intimidatie
In laatstgenoemd jaar was het aantal meldingen van seksueel misbruik met 164 meldingen het hoogst. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie daalde in het schooljaar 2017/2018 tot 203, van 247 in het jaar daarvoor.

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel, de beschuldigde.

Minder pestgevallen
Ook het aantal meldingen over discriminatie steeg in het afgelopen schooljaar, van 28 naar 57. Vooral het aantal meldingen over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond ging omhoog: van 25 in schooljaar 2016/2017 naar 42 vorig schooljaar. Het aantal meldingen van psychisch geweld zoals pesten daalde in de afgelopen twee schooljaren van 1044 naar 898.

1937 meldingen in totaal
Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen, 6 procent minder ten opzichte van het jaar ervoor. De vertrouwensinspecteurs zien dat de 'complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt', meldt de inspectie. 

Ouders kunnen de klachtenprocedures van scholen of instellingen als moeilijk ervaren, is ook geconstateerd.

Lees meer

Bron: RTL Nieuws, 3 april 2019

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Hoe integer zijn we op het werk?. https://t.co/AiT0pw8SK5 #FD #Arbeidsmarkt
  2. @LVV Praktische informatie voor werkgevers over het opstellen van een gedragscode: Handreiking gedragscode (on)gewenste… https://t.co/B5ETsyknY3
  3. @LVV De crisis vraag om verscherpte aandacht voor integriteit. https://t.co/J14ma9j2k2 #FD #Arbeidsmarkt