1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Stiefkind Mediation - Opinie

De zaak leek sterk. Niet één maar twee dames hadden last van vergaande seksuele intimidatie. Zij maakten gebruik van de interne klachtenprocedure. Ik word gebeld door de vertrouwenspersoon. Zij is diep geschokt door de eindconclusie van de klachtencommissie: ‘De klacht is ongegrond.’ De klagers zijn totaal gedesillusioneerd en vragen zich af of er voor hen nog toekomst is in deze organisatie. 
‘Zou mediation tot een betere uitkomst hebben geleid?
Waarom is er in beleid ruimhartig aandacht voor de klachtenprocedure en zo weinig aandacht voor de andere keuzemogelijkheden vanuit de escalatieladder zoals mediation?  Die vragen gaan door mijn hoofd.


In het beleid ongewenste omgangsvormen van een doorsnee-organisatie, is de mogelijkheid van mediation vaak een stiefkind. Het krijgt beduidend minder aandacht dan de interne klachtenprocedure. Ten onrechte.


Mediation is een krachtig instrument om conflicten tussen medewerkers op te lossen. De partijen bedenken zelf de oplossingen en nemen zelf de beslissingen. De mediator faciliteert het gesprek en begeleidt de partijen naar een win-win situatie.
Feitelijk zou elke organisatie zichzelf moeten verplichten mediation waar mogelijk te bevorderen, omdat dit veel voordelen biedt. Wanneer een melder in het ‘vervolggesprek’ op mediaton uitkomt, hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Wat is dan de rol van de vertrouwenspersoon? Hoe faciliteert de organisatie mediation? Wie betaalt het? Wie organiseert het? Waar vind je een geschikte mediator op dit terrein? Hoe werkt mediation op het gebied van ongewenste omgangsvormen?
In ons voorbeeldbeleid en op onze website proberen we hier antwoorden op te geven.

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat een gedegen 'beleid' het voorkomen, beperken en ‘oplossen’ van ongewenste omgangsvormen zo makkelijk mogelijk moet maken. De mogelijkheid van mediation dient in mijn ogen dezelfde aandacht te krijgen als de mogelijkheid van de interne klachtenprocedure. Melders kunnen dan gemakkelijker gebruik maken van een ' mediator ongewenste omgangsvormen '. Dat alleen al is win-win voor de melder, de aangeklaagde, het team, de leidinggevende en de organisatie!

Hartelijke groet,


Marcel van Oss
Directeur/trainer
Van Oss & Partners

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Op donderdag 2 april organiseert de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen #LVV een masterclass voor en over interne… https://t.co/msWDi4bTt7