Uniforme modelklachtenregeling beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs

28 05 2021

Een nieuwe modelklachtenregeling is beschikbaar voor schoolbesturen in primair en voortgezet onderwijs. Aangezien deze modelklachtenregeling zowel binnen het primair als het voortgezet onderwijs door onderwijsorganisaties kan worden gebruikt, kennen schoolorganisaties met scholen in de verschillende sectoren niet langer afstemmingsproblemen.

De uniforme modelklachtenregeling is compacter dan eerdere modellen. De taal is gemoderniseerd Verder is een handreiking toegevoegd over welke weg bewandeld kan worden om problemen op te lossen in het voortraject. Gebleven is dat het bevoegd gezag kan kiezen voor aansluiting bij een externe, landelijke of regionale klachtencommissie of een eigen klachtencommissie inricht. Artikel 8 van het model licht de verschillende opties nader toe.

De PO-Raad en de VO-raad hebben samengewerkt met AOb, AVS, CNV, LAKS, Ouders en Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen en de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs bij het opstellen van de modelklachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

In het vernieuwde model is verder de positie van de vertrouwenspersoon verstevigd. De vertrouwenspersoon moet een onafhankelijke positie hebben en hij dient niet uit hoofde van zijn taak benadeeld te worden. De medezeggenschap heeft in het model een rol gekregen bij de benoeming van de vertrouwenspersoon. Daarmee is de modelklachtenregeling ook in lijn met de ‘Wet vertrouwenspersonen’ die momenteel als wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling is. Dit wetsvoorstel heeft eveneens als doel om de positie van de vertrouwenspersoon te verstevigen.

Vertrouwenswerk

Belangrijk voor het voorkomen van klachten of het vroeg oplossen van problemen is de interne organisatie van het vertrouwenswerk op school. Stichting School & Veiligheid heeft daarover een gratis leidraad ontwikkeld. De leidraad besteedt aandacht aan het goed beleggen van rollen en taken en geeft handvatten voor het bevorderen dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen. Dit kan melders meer vertrouwen geven in de schoolaanpak.

Bron: PO-raad, d.d. 26-05-2021

Meer van het laatste nieuws
Gezocht: externe vertrouwenspersoon die de gebarentaal machtig is
26 07 2021
Webinar "Een veilig meldlandschap"
26 07 2021
Social media
  1. @LVV Op 21 april gaat LVV voorzitter Inge te Brake in gesprek met Alie Kuiper over een ILO Verdrag over de aanpak van ge… https://t.co/MqOr54AlUw
  2. @LVV NIEUW IN ONZE ACADEMIE: Webinar Van ongewenst gedrag naar vertrouwen op de werkvloer. Heeft u deze live uitzendin… https://t.co/1sQ3u14JHJ
  3. @LVV Heeft u onze nieuwsbrief van maart al gelezen? Hij is weer goed gevuld met informatie, nieuws, opiniestukken en tip… https://t.co/U23ino5Lq4
Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie