Logo

"Mooie vruchten van corona - juni 2020

"Mooie vruchten van corona - juni 2020

14 juni 2020

Corona zette de wereld op zijn kop. Het heeft voor ieder van ons grote impact op werk en leven. Dat geldt ook voor ons als opleidingsbureau. Al onze live opleidingen kwamen te vervallen.

Corona zette de wereld op zijn kop. Het heeft voor ieder van ons grote impact op werk en leven. Dat geldt ook voor ons als opleidingsbureau. Al onze live opleidingen kwamen te vervallen. Tegelijk biedt een crisis nieuwe kansen. We hebben onze creativiteit ingezet om nieuwe vormen te bedenken voor onze trainingen. We creëerden e-learnings ten behoeve van onze online trainingen en onze hybride trainingen. In de hybride training combineren we het beste van twee werelden. De vitale delen van de cursus volg je in een live training van 11.00 uur tot 15.30 uur op een veilige locatie. Daarnaast doe je op je eigen moment de aansprekende e-learning met frisse werkvormen en rijke inhoud.

We delen graag een fragment uit de e-learning:

Niet elke directeur is zich volledig bewust van zijn hoofdverantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een veilige en integere werkplek.

Wat is het belang van het opbouwen van een fundament van samenwerkingsrelatie met leidinggevenden?

Opdracht

  1. Noteer vijf redenen waarom het van belang is dat leidinggevenden inclusief de leden van het MT in jouw organisatie belang hechten aan en commitment hebben voor het beleid rondom ongewenste omgangsvormen.
  2. Noteer vijf reden waarom het van belang is dat leidinggevenden inclusief de leden van het MT in jouw organisatie belang hechten aan en commitment hebben voor het beleid rondom integriteit.

Toelichting

De meeste organisaties willen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Een veilige werkplek draagt bij aan het welzijn van medewerkers, motivatie, een verhoogde arbeidsproductiviteit, een goed imago en effectieve samenwerking. Ook voorkomt het stress, beschadiging van medewerkers of de organisatie, conflictescalatie, ziekteverzuim, verloop, economische schade en reputatieschade. Redenen genoeg dus om hier samen werk van te maken!

Naast bovengenoemde zaken kun je specifiek rondom het thema integriteit ook nog denken aan: financiële schade, betrouwbaarheid, de mogelijkheid om misstanden te onderzoeken en aan te pakken en of te voorkomen enzovoorts.

Bekijk deze video: "De directeur vertelt"

Noteer voor jezelf:

  1. Wat is je eerste eigen emotie als je dit hoort?
  2. Wat betekent deze attitude van de directeur voor jouw drie hoofdtaken?
  3. Welke elementen in deze reactie van de directeur zijn herkenbaar of voorstelbaar in de organisatie waar jij de rol van vertrouwenspersoon gaat vervullen?
  4. Hoe zou jij op deze directeur reageren?

Om invulling te kunnen geven aan je rol als vertrouwenspersoon is het van belang een goed fundament van samenwerkingsrelatie op te bouwen met MT/ leidinggevenden.

Het fundament bestaat uit eensgezindheid over het beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit en het belang ervan, tevens overeenstemming over de taken en verantwoordelijkheden van zowel vertrouwenspersonen als leidinggevenden en een goede samenwerking tussen leidinggevenden en vertrouwenspersonen. En niet in de laatste plaats, moet er commitment zijn over de mogelijkheden om met elkaar aan een veilige, integere werkplek te werken.

Tot zover deze impressie. Op onze website kun je er meer over lezen over onze online-en hybride-basisopleiding

We hebben in de coronatijd mooie vruchten geplukt, die hun waarde behouden. Daar zijn we blij mee.

Marcel van Oss
www.opleidingvertrouwenspersoon